Interkerkelijke Werkgroep                                                   
"Bijbel of New Age"   
bijbelofnewage@telfort.nl 
 

Datum  : 24 april 2010
Betreft: Nieuwe activiteiten en naamswijziging van "Bijbel of New Age"

Beste lezers van de Nieuwsbrief en andere belangstellenden, 

Bijbel of New Age heeft inmiddels de leeftijd van 20 jaar bereikt.
Al die tijd hebben studie, signalering en onderlinge ontmoeting centraal gestaan.
Ex-new agers vonden bij ons de aandacht, zorg en begrip die ze in kerken en gemeenten vaak ontbeerden. Zij voorzagen ons daarbij van veel informatie. We organiseerden lezingen door hen en andere gekwalificeerde sprekers en verzorgden publicaties om te wijzen op de gevaren van het new age-denken. Tezamen met anderen maakten we ons in de kracht van de Heer sterk om christelijke organisaties bij de les te houden en new agers de weg terug te tonen. Naast periodieke bijeenkomsten verzorgden wij een Nieuwsbrief en hielden een Website in bedrijf.

Hoe new age er nu bijligt, schreven wij u in de vorige Nieuwsbrief (nummer 54, februari 2010). En hoewel het nauwelijks nog onder de oude benaming wordt aangetroffen, hebben haar afgeleiden zich stevig in de maatschappij genesteld en zit de groei er onverminderd in. Om een paar zaken te noemen: Mindfulness, Nieuwe Spiritualiteit, Lichtwerk en Transformatie 2012. Ook wordt veel energie gestoken in de opbouw van een "kosmisch evolutionair bewustzijn" met voortrekkers als Andrew Cohen (de inspirator van Oprah Winfrey), Deepak Chopra (de goeroe van ondermeer Gorbatsjov en Bill Clinton) en Ken Wilber (grondlegger van de integrale transpersoonlijke psychologie). In hun kielzog bevinden zich Nederlanders als Ruud Lubbers en Herman Wijffels. Deze beweging ontbrak nog in ons plaatje. U kunt meer over de evolutionairen lezen en horen in de registratie van de lezing van Otto de Bruijne op 6 februari 2010 voor onze werkgroep 
http://bijbelofnewage.info/Bewustzijn%20voorpagina.htm.
Niemand kan om deze ontwikkeling heen. Deze misleidende geest werkt niet alleen in de wereld, maar probeert ook christenen te verleiden.

SENSE, "Stichting Evangelie, Nieuwe Spiritualiteit en Esoterie"

Het speelde al enige tijd in onze gedachten en gebeden, maar na aandrang van ondermeer Jeff Fountain en Geert Buurman en door meedenken van Otto de Bruijne zijn wij tot het besluit gekomen om met een aangepaste missie in een formeler structuur en met een nieuwe naam ons werk voort te zetten als "Stichting Evangelie, Nieuwe Spiritualiteit en Esoterie", afgekort tot "SENSE". Wij zijn de mening toegedaan, dat deze spiritualiteit voor het christendom uiteindelijke een grotere uitdaging zal zijn dan de islam! Het aantal nieuwe spirituelen in ons land is minstens gelijk aan het aantal orthodoxe christenen en groeit nog steeds. Het mindstyle magazine Happinez telt meer dan 180.000 lezers, geen enkel christelijk magazine kan dat aantal ook maar enigszins benaderen. Predikanten en voorgangers treffen de nieuwe spiritualiteit  ook al onder hun kerkgangers aan.

Wij willen in de toekomst veel praktischer bezig zijn met ook regionale bijeenkomsten, toerustingcursussen en trainingen in kerkelijke gemeenten onder het motto ďHoe evangeliseren  in een spirituele tijdĒ. Daarnaast willen we door voorlichting en publicaties christenen helpen hun geestelijk onderscheidingsvermogen aan te scherpen. Hoeveel christenen weten  goed te verwoorden wat hun geloof inhoudt en wat de verschillen met het nieuwetijdsdenken zijn. Hoevelen durven wegens onkunde dat gesprek niet aan te gaan en hoe is het gesteld met de kennis van goede christelijke spiritualiteit?

Wij hopen dat u ons in deze ontwikkeling blijft steunen, niet alleen in gebed, maar ook praktisch en financieel.

De financiŽle tekorten van "Bijbel of New Age" hebben wij in het verleden als bestuur steeds zelf afgedekt. De meesten van u ontvingen jarenlang kosteloos de Nieuwsbrief "Lezenswaardig?". Wij zijn daarom zo vrij om voor enig startkapitaal (ondermeer voor het oprichten van een stichting en het bedrijfsklaar maken van een nieuwe website) een beroep te doen op onze achterban waar wij u toerekenen. Als iedere lezer Ä 9,-- of meer bijdraagt, kunnen wij niet gehinderd door financiŽle belemmeringen "SENSE" op de rails gaan zetten. Ons bankrekeningnummer is 30.54.97.731 t.n.v. Stichting Sense

Ditmaal beperken wij ons in deze Nieuwsbrief tot dit onderwerp. De gedurende de laatste maanden voor u geselecteerde persartikelen kunt u vinden op webpagina http://bijbelofnewage.info/persartikelen.htm

Wilt u met ons bidden voor de juiste koers en voor bescherming en zegen op de nieuw ingeslagen weg.


Het bestuur van Stichting 'SENSE'