TERUG NAAR MENU

Agenda van Interkerkelijke werkgroep "Bijbel of New Age"


De lezingen na 12 feb 2011 vindt u bij Stichting 'SENSE'

12 februari 2011
Gerard Feller over 'Sleutelen aan het bewustzijn'

13 november 2010
Mark Becking over
de gevaren van de psychologische weg naar verandering

6 februari 2010
Otto de Bruijne sprak over Bewustzijn in het licht van de Bijbel

6 juni 2009
Geert Buurman vertelde over zijn ervaringen in de New Age Beweging. Ook werd ingegaan op de vraag
hoe christenen zich het beste kunnen opstellen ten opzichte van andere christenen en ongelovigen die interesse hebben voor new age zaken.

18 april 2009
Jeff Fountain
stelde de vraag: Hoe kunnen christenen bruggen bouwen naar nieuwetijdsdenkers om over Jezus Christus te spreken? (het verslag zal nog geplaatst worden) De lezing was grotendeels gebaseerd op zijn boek Leven als volk van HOOP

24 januari 2009
Martin Kamphuis over 
De fascinatie van het Westen voor het boeddhisme en de Dalai Lama

29 november 2008
Jan Minderhout over "
Christelijke meditatievormen en contemplatief gebed"

26 april 2008
Het geheim van The Secret, Lezing door Ds. Peter W. de Nooy

19 januari 2008
lezing door Ds. Peter W. de Nooy over "Engelen en demonen"

06 oktober 2007
lezing door Elly Sterk over de gnostieke magie van het Rozenkruis en een getuigenis van van ex-newager André Bakker 

10 februari 2007
Frits van Dam over Reiki en andere helende krachten

30 september 2006 in Houten
Dr. M.J. Paul sprak over het voorkomen van occultisme onder christenen


13 mei 2006 te Houten
lezing over de Kabbala door Henk Reitsema
(filosoof/theoloog, medewerker L'abri)

Zaterdag 21 januari 2006 te Amersfoort
Elly Loos was zwarte heks, nu dochter van de levende God. Zij gaf een getuigenis over haar leven, aangevuld met achtergrondinformatie uit de occulte wereld.

Zaterdag 24 september 2005 te Amersfoort
Vertelde Tineke Hanique over de wonderen en tekenen die door Jezus' kracht in deze tijd nog steeds plaatsvinden.

Zaterdag 2 april 2005 te Amersfoort:
Drs Bob van Dijk sprak over "
Op zoek naar de (Egyptische) wortels van de Graal" Over de Da Vinci Code, de Mythische Christus, Anoennaki, Nephilim,
Lilith, de slang en de oermoeder van het Sangréal.

Zaterdag 22 januari 2005 te Gouda
Bob van Dijk sprak over "Feit en fictie in de Da Vinci Code" van Dan Brown en de verborgen agenda van de “nieuwe theologische school” om de vroege kerkgeschiedenis te herschrijven.

Zaterdag 21 september 2004 te Houten
Drs Ronald Doornenbal (Docent aan de Christelijke Hogeschool Ede) sprak over het thema "christelijke mystiek"

zaterdag 8 mei 2004 te Amersfoort
Hans van Meurs sprak over: "gekleurd mensbeeld", een christelijke antropologie.

31 januari 2004 te Amersfoort

Peter Steffens sprak over de "Gematria" (Joodse numerologie) en de Joodse benadering van het Boek Openbaring, waarin ook de nodige getallensymboliek in voor komt.


 

© Het copyright van het gehele oeuvre van de Interkerkelijke werkgroep "Bijbel of New age" berust bij Stichting Sense