Feiten over psychologie, zelfverwerkelijking en zelfhulp
 

Boekbespreking door drs G. van Ginkel

Dit boek beschrijft de grenzen en gevaren van moderne therapieŽn. Wanneer niemand kan bewijzen dat psychologische hulpverlening superieur is aan bijbelse zielszorg, waarom zou een christen dan aannemen dat dit wŤl het geval is? De Bijbel geeft andere hulp dan de humanistische psychologie. Aan de hand van 10 vragen krijgt de lezer duidelijk inzicht wat de verschillen zijn en waar gevaren dreigen. Hoe helpt de Schepper en hoe helpt de psychologie? Psychologie dringt zich steeds verder op, maar beseffen we wel wat de persoonlijke en maatschappelijke gevolgen zijn? Kunnen de vooronderstellingen of uitgangspunten van de moderne psychologie door christenen gebruikt worden? Berust psychotherapie op wetenschappelijk inzicht of op subjectieve ervaringen? Is psychotherapie noodzakelijk en/of effectief? Dit zijn slechts enkele vragen waarop de schrijvers ons antwoord geven. Ook dit boek uit de Feiten-reeks kenmerkt zich door grondige wetenschappelijke documentatie.

Het thema, moderne psychologie, raakt elk van ons ten diepste, omdat dit de wereld waarin we leven en de wijze waarop we haar beschouwen grondig heeft veranderd. Onder invloed van psychologie heeft er een geweldige verschuiving plaatsgevonden in het denken van de mens betreffende zijn innerlijk en zelfkennis. Als deel van de omvangrijke atheÔstische revolutie in de wetenschap (Darwin) en de politiek (Marx), hebben Freud en de moderne psychologie ons collectieve bewustzijn van de God van de Bijbel naar de ďgod van het ikĒ overgebracht. Nooit te voren heeft een algemeen filosofisch stelsel zich zo met het Ik bezig gehouden. Nooit tevoren hebben we de liefde voor onszelf (genotzucht) zo hoog in het vaandel gehad. De behoefte aan psychologische behandeling is explosief gestegen. Maar ook de kritische geluiden nemen toe. Dit boek biedt een openhartige polemiek tegen de moderne psychologie. Omdat psychologie haar wortels heeft in een seculiere religie staat zij bijzonder open voor natuurlijke vooroordelen van mensen ten opzichte van God. De schrijvers wijzen erop dat bij het zoeken naar professionele hulp men vooraf goed onderzoekt of men met zielzorgers te maken heeft waarbij de Bijbel het hoogste gezag heeft en niet de psychologie. Niet zelden hebben we bij psychologie en psychotherapie te maken met antichristelijke uitgangspunten en gebrek aan bewezen doelmatigheid of zelfs gevaarlijke (occulte) therapieŽn. Zelfs ons taalgebruik en de psychologische disciplines waaraan we ons onderwerpen maken de ziel therapeutisch in plaats van christelijk. Het is een onthullend boek met in kort bestek heldere antwoorden voor de geestelijke gezondheid. 

Feiten over psychologie, zelfverwerkelijking en zelfhulp

Auteurs: Ankerberg & Weldon, 77 pag., Ä 4,00

Uitg.:Middernachtsroep, postbus 193, 3940 AD Doorn


© Het copyright van Interkerkelijke werkgroep "Bijbel of New age" werd in 2010 overgedragen aan Stichting SENSE