MENU

Gekleurd Mensbeeld

Samenvatting van de lezing door Hans van Meurs op 8 mei 2004
 

Hans van Meurs is gepensioneerd docent biologie en een trouw werkgroeplid van het eerste uur. Hij is niet alleen een man van veel kennis en brede interesse, maar vooral van grote wijsheid en verassende verdieping. Hans weet goed te zwijgen, maar als hij spreekt, genieten de toehoorders.

 

Eenvoudige antropologie naar aanleiding van 1 Thess 5:22

“En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn.”


Hans tekent een membraam, met drie concentrische cirkels: lichaam, ziel en geest, waarbij het laatste om de mens hen zit; de geest controleert en selecteert.
Het membraam heeft een doorlaatbare wand tussen het inwendige en het uitwendige milieu.
Elk levend wezen is een integriteit.
De geest moet ons bewaken: bewaar je hart (Spreuken 4 vers 23)
De geest kan echter ook worden aangetast: XTC bijvoorbeeld tast direct de geest aan.
De Heilige Geest heeft respect voor onze identiteit en integriteit en zegt: Laat mij binnen; Hij verkracht ons niet.

 

Uitgebreide antropologie naar aanleiding van 1 Cor. 6

“weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?”

 

De tempel kende de voorhof en in de tempel zelf twee ruimten; het heilige en het Heilige der heiligen, met in de laatste de ark van het verbond. Er is een doorstraling vanuit het Heilige der Heilige naar het heilige.

 

De mens heeft 3 niveaus van invocatie.

 


De eerste invocatie:
voedsel


“Man ist was man iβt”De tweede invocatie: seksualiteit

 

“Een penis heeft weerhaken”. Eénwording van man en vrouw brengt verandering van status.

De man wil zichzelf kwijt (hij produceert massa’s spermazoïden per minuut, met veel eiwit), hij zit vol energie. De vrouw heeft een vagina en baarmoeder. 1.Korintiërs 6 maakt onderscheid tussen zonden buiten en binnen het lichaam.

De eerste is reparabel, de tweede niet. Velen raken hun geloof kwijt door illegale seksualiteit.

 

Derde invocatie: spiritualiteit

 

“De mens voor Gods aangezicht" : coram Deo esse.

De mens met zijn zingevings- en levensvragen.

De wet is in zijn hart geschreven.

 


Deze drie invocaties benoemt Hans achtereenvolgens de groene, rode en blauwe zone.

Groen vanwege de Aarde

Rood vanwege de Liefde

Blauw vanwege de Hemel.

 

1. De mens heeft een drang naar eigen lichaamsbehoud (ook bij dieren). Eten, drank, geld, het weer, wonen.

De mens produceert allerlei afweerstoffen. Vergelijk plant: neemt zout en water op; transporteert die en produceert suikers door middel van koolstofassimilatie.

 

2. Geslachtelijke voortplanting

Een Bloem maakt kwistig stuifmeel, maar een klein beetje is al genoeg.

Bij de vrouw gebeurt veel meer. Ze doorloopt intensief proces van menstruatie; conceptie (ook activiteit); zwangerschap (hormonen op zijn loop – een andere regering); Zij geeft haar tanden weg voor een baby. Partus en lactatie

Bij de man bungelt het erbij, zo niet bij de vrouw. De man heeft verantwoordelijkheid met betrekking tot de conceptie.

 

De vrouw woont in de groene zone van de man;

De man woont in de rode zone van de vrouw (die veel groter is dan zijn rode zone).

Een mooie oecumene! De man moet beschermen, vrouw dient te bezielen.

De emancipatie is een onhandige ontkenning hiervan

 

Effecten van de zonde:

Mannelijk: geld, wiskunde (het getalsmatig aspect), dijken, inrichting landschap, bulldozer > mannenwerk en aanzien tellen in de maatschappij.

Zonde op deze gebieden leidt tot masculairisme.

In het feminisme gaat de vrouw terugmeppen, zo wil zij ook masculair meetellen.

Het feminisme is zo geen bevrijding, maar een herhaling van het masculaire.

 

3. Voorbij de natuurlijke behoeften wordt de zinvraag wordt sterker naarmate lichaam aftakelt.

Genezing kan wel, maar je gaat toch een keer dood.

Zoekt God in je jonge jaren (psalm 119 vers 9). Jongens gaan vaak pas via het meisje aan God denken.

 

In de nabespreking stelde Hans nog het volgende:

Als God man en zoon is, ziet de vrouw niet direct het lichamelijke aan. Andersom is een priesteres wel een gevaar.

 

 

 

© Interkerkelijke werkgroep "Bijbel of New age" -  http://bijbelofnewage.info