De gnostiek als innerlijk richtsnoer 

De belangstelling voor de gnostiek lijkt in onze tijd toe te nemen. Een belangstelling die 
natuurlijk past in het nieuwe-tijdsdenken, waarin mensen vaak wars zijn van dogmatisch 
geloof en zelf hun weg willen zoeken in het woud van religieuze verwachtingen en ideeŽn. 
Publicaties en boeken, die een ander kritisch licht op de Bijbel werpen, vinden bij velen 
gretig onthaal. Denk aan de vondst van de zogeheten Dodezee-rollen en het EvangeliŽn 
van Thomas, Maria Magdalena en van Judas. Zo verscheen er onlangs een boek over 
Valentinus (ca.100-160 na Chr.) geschreven door de inmiddels hoogbejaarde prof.Gilles
Quispel, die in een interview Valentinus "De grootste gnosticus aller tijden" noemt. En 
over de gnostiek:
"Het wezenskenmerk van de gnosis is dat de nadruk valt op de goddelijke vonk die 
 onbewust in de mensen zit. En het tweede is dat gnostici gnosis -dat is dus intuÔtieve 
 kennis- stellen boven analytische kennis".


©
Interkerkelijke werkgroep "Bijbel of New age" -  http://bijbelofnewage.info