MENU

 
Info over Werkgroep "Bijbel of New Age"
 

Wie zijn wij en wat willen wij ?

Wij zijn een interkerkelijke groep christenen die met het New Age gedachtegoed/Nieuwetijdsdenken in aanraking zijn gekomen. Een aantal van ons heeft zelf ondervonden dat New Age in menig opzicht een aantrekkelijk alternatief voor het westerse verlichtingsdenken en het christelijk geloof biedt, maar zijn daar uiteindelijk toch in teleurgesteld en vastgelopen. In 1989 vonden wij elkaar bij het opstarten van de interkerkelijke werkgroep "Bijbel of New Age", dat aanvankelijk vooral als een veilige ontmoetingsplek functioneerde. Sindsdien hebben wij door lezingen, studies en publicaties een schat aan informatie en ervaring opgebouwd die wij ook langs deze weg met anderen willen delen, vooral voor toerusting van individuele christenen, kerken en gemeenten in de omgang met (ex) new agers met wie men hoe dan ook in aanraking komt. Gelukkig is inmiddels in veel kerken de ruimte voor spiritualiteit in de geloofsbeleving groeiende. Wij hopen dat nog vele serieuze zoekers de weg zullen vinden naar de levende God die echte vrede en vervulling geeft, door Jezus Christus.

Bijbel of New Age werd opgeheven in 2010
Het Copyright en een deel van de werkzaamheden werden overgedragen aan Stichting SENSE

 

Geestverwanten nodigen wij u uit om via introductie gast te zijn op één van de bijeenkomsten van Stichting Sense, zie de agenda.
Natuurlijk kunt u de activiteiten van Stichting Sense ook volgen via een abonnement op haar nieuwsbrief.
De oude lezingen, studies, artikelen en weblinks vindt u via het keuzemenu hiernaast. De aanvullingen tot eind 2010 werden steeds in de rubriek nieuws vermeld.
 
 
© Het copyright van Interkerkelijke werkgroep "Bijbel of New age" werd in 2013 overgedragen aan Stichting Sense