MENU

LINKS

Wicca and Beyond (wat iedere heks behoort te weten)

Angels & Demons - (Het Bernini Mysterie) (becommentarierende Amerikaanse website)

De achtergronden van de Da Vinci Code  (de kortste en helderste weerlegging)

Paranormal-ministry (Martie Dieperink)

www.real-life.nl (kennismaking met het evangelie in eenvoudig Nederlands)

Welkom op Godswoord (over de betrouwbaarheid van de Bijbel)

Acht vragen aan de Dalai Lama  (Vanaf september 2002 wordt op de antwoorden gewacht) 

Weg van Boeddha (ex-boeddhist/newagers Martin en Elke Kamphuis)

stichting-promise.nl  (Toetsing van  alternatieve geneeswijzen)

Occulte invloeden op scholen  (Bijbel en onderwijs)

Heeft de Bijbel gelijk? (over geloven in deze tijd) 

Bijbelstudie herschepping (uitgebreide studie voor bollebozen)

De Jezus van de New Age beweging (Engelstalig)

Stichting Europese Apologetiek (geloofsverdediging)
 

Interkerkelijke werkgroep "Bijbel of New age"  -   http://bijbelofnewage.info