MENU

Wat is new age ?


TERUG NAAR HOOFDMENU
Nieuwe pagina 3

Volgens Hanegraaff is de New Age beweging voortgekomen uit de tegencultuur van de jaren 60 (waarmee men de beweging dus niet moet verwarren). Het begin situeert hij in de periode na 1975. Volgens hem wordt de New Age wordt gekenmerkt door vijf hoofdtendensen:

2. holisme (in tegenstelling tot zowel dualisme als reductionisme),
3. evolutionisme (in de zin van een optimistisch vooruitgangsgeloof),
4. een 'psychologisering van de religie en sacralisering van de psychologie'
5. de verwachting van een nieuw tijdperk.


Quotations van New Age bronnen


Van het Oude Gnosticisme naar de New Age
(A Historical Analysis of the Mystery of Iniquity from the 6th Century to the Present)


Het volgende fragment komt uit een verslag van 1996:

DE BENAMING "NEW AGE"            Is New Age niet Very Old Age in een nieuw jasje?
                                         
    Het probeert voor Nieuw door te gaan,maar is dat niet.
                                      Is het Stigmatisering van "Old Agers"?
                                      Heeft het Christendom afgedaan?

Charles Petit: In gesprekken en interviews zijn wij op een gevaarlijk fenomeen gestuit. Dat zit in de benaming "New-Age". Dat betekent dat men zich in feite afzet tegen iets dat 'old-age', ouderwets is. New-Age is het nieuwe, dat groeit. Old-Age is aan het verdwijnen, dat heeft afgedaan. En door je als christen af te zetten tegen New Age plaats je jezelf in feite in de Old-Age. Dat werkt heel stigmatiserend.

Veel van hetgeen wij aan New-Age toeschrijven zijn gewoon objectieve gegevens. De technologie van dit moment zorgt ervoor dat de wereld een dorp wordt. En in dat dorp is een zekere ordening nodig. Als je je afvraagt: wereldorde, moet die er nu wel of niet komen, dan zeg ik: liever wel. De gedachte dat alles, wat op wereldorde lijkt, dus naar New-Age riekt en antichristelijk is, die gaat veel te ver. Belangrijk is dat een wereldorde gegrondvest zal zijn in de liefde van Jezus Christus. En dat de mensen, die in die ordening op belangrijke posities staan, bekleed zullen worden met de Heilige Geest. Dat soort mensen zouden eigenlijk voorlopers moeten zijn.

Wat doet New-Age nu? Daar zeggen ze: "Globalisering, snelle veranderingen, informatisering, flexibiliteit, dat is van ons, dat is New-Age. Het zit er allemaal aan te komen, en het is er al. Wat deze tijd vraagt is innerlijke stabiliteit van de mensen, om die veranderingen tegemoet te treden. Daarvoor is spiritualiteit nodig, een anker in jezelf".

Tot zover heeft New-Age nog steeds gelijk. Probleem is dat zij christenen afschilderen als mensen, die alleen maar de Wet hebben, en dus gebonden zijn aan het statische denken van de 'Old-Age'. Daardoor worden wij gestigmatiseerd. Wij weten heel goed dat de letter doodt, maar de Geest levend maakt. En het is juist door onze toewijding aan Christus en ons 'wederom geboren worden' door de Heilige Geest, waardoor wij die spiritualiteit krijgen. Die is dan wel gebaseerd op het juiste fundament: dat van Jezus Christus.

Die omstandigheid maakt juist Christenen bij uitstek geschikt om die nieuwe tijd, die nieuwe ontwikkelingen die overal zijn, tegemoet te treden en richting te geven. Om daarin een voortrekkersrol te vervullen. New-Age heeft wel spiritualiteit, maar die is gebaseerd op overheersing, macht en geweld.

Als wij dan praten over New-Age, dan bevestigen wij met dat woordje 'New' eigenlijk het stempel, dat zij graag op ons gedrukt willen zien. Hun stelling is: het Christendom heeft afgedaan. En wij accepteren die stelling door te zeggen "Bijbel of New-Age" als naam te kiezen.

Hoe ik hier uit moet komen weet ik nog niet. Het is natuurlijk een naam die een enorme inhoud heeft gekregen. Door daar afwijzend op te reageren creëren wij een gettochristendom. Toch zijn wij geroepen om namens Christus in Zijn autoriteit uit te gaan in deze wereld, en daar Zijn liefde te laten zien. Wij hebben een stuk verantwoordelijkheid om ons actief te bemoeien met onze instituties als overheid en bestuurlijke organen, opdat levende christenen daar hun posities zullen innemen, en deze plaatsen niet te laten overnemen door mensen die zich toewijden aan geweld. Dat is de kern van ons werk.

Maria Petit: We moeten ook zelf anders gaan denken over de situatie, waarin we zitten. Het wordt tijd dat wij niet meer uitsluitend verdedigend en waarschuwend bezig zijn. We zouden ons eens moeten bezinnen op zaken waarmee wij andere christenen kunnen bemoedigen om Gods stem te gaan horen inzake die invloeden, die nu op ons afkomen. Er is een groeiend aantal gebedsgroepen, en dat is goed nieuws. Maar er zou een leidinggevend orgaan boven moeten staan, dat zaken kan coördineren, die bestuurlijke invloeden kan doen gelden om christenen te helpen hun plaats in de samenleving (weer) in te nemen.

Pater Amedeus: Als de Kerk het van bovenaf laat afweten, dat komt er vaak van onderaf een beweging op gang.

Hr.v.Meurs: Je kunt al heel wat bereiken met kleine dingen: het stichten en onderhouden van vriendschappen, het geven van wat aandacht aan een ander, aan een bemoedigend woord. Als Lot zo zou hebben gedaan in Sodom zouden er wellicht heel wat meer rechtvaardigen te vinden zijn geweest, en dan was de stad gespaard gebleven. Ga maar eens met twee of drie in gebed, dat heeft een uitwerking in de hemelse gewesten die wij niet kunnen bevatten.

Pater Amedeus: Twintig jaar geleden zat ik in een gebedsgroep, waar een zuster in een paar zinnetjes bad voor de bekering van China. Dat is nogal wat, dat gaat over 1 miljard mensen! Ze realiseerde zich dat ook, want ze sloot haar gebed af met de opmerking, dat zo'n gebed eigenlijk toch niet meer is dan een druppel op een gloeiende plaat. Wat kan dat voor effect hebben, zou je zeggen. Op dat moment kreeg ik voor het eerst van mijn leven een profetie. En de Heer zei: "Meent niet dat jullie gebeden voor Mij niet meer waard zouden zijn dan een druppel op een gloeiende plaat! Ik aanvaard al jullie gebeden met grote eerbied. Ik neem ze op als kostbare parels. Ik laat niet toe dat er één van verloren gaat. Bid toch veel voor de wereld! Want Ik wil dat jullie kanalen zijn waardoor Ik Mijn genade over de wereld kan uitstorten".  

Tot onze eigen verbazing merkten we dat God dat eenvoudige gebed voor China serieus nam. Laten we daarom de kracht van het gebed niet onderschatten!

Maria Petit: De invloed, die mensen hebben, moet worden omgezet in daden. Heel veel hangt af van de plaats, die de voorgangers in een stad innemen. Hoe meer die weten samen te werken, des te groter is de reactie van de mensen op het horen van het Evangelie. En ook daar moet je in het klein beginnen: vraag elkaar eens op de koffie.

J.v.Dijl: De kranten benadrukten laatst dat de invloed van de Kerken is nihil is. (Neo)-liberaal Nederland is druk bezig de Kerken met het christendom naar de marge te drukken.

Maria Petit: Maar wie zijn "de Kerken"? Dat zijn zij die met elkaar weten samen te werken "in Christus". Zij vormen de bruid van Christus. Als de Heer terugkomt, dan komt Hij voor die bruid, en niet voor een harem. Niet voor al die losse verbanden die kerkje spelen. In alle grote en kleine Kerken zitten mensen die oprecht de Heer zoeken, en die Hem hebben leren kennen. Zij vormen samen "de Kerk".

Hr.v.Dijk: Er is één Kerk met vele Gemeenten.

Hr.v.Meurs: Als je wat ouder wordt, dan zie je de wereld om je heen alsmaar verder aftakelen. Maar als je jong bent heb je nog bepaalde idealen die je gestalte wil geven. Zo is het met die wereldorde ook. Ouderen zullen zeggen: hier klopt fundamenteel iets niet. Maar er zijn ook jonge mensen met idealen, breek dat niet in de knop.
 


©Interkerkelijke werkgroep "Bijbel of New age" -  http://bijbelofnewage.info