gelinkte artikelen uit de pers
      Artikelen

 

                                  

                                                                                                                             MENU VAN BIJBEL OF NEW AGEHet vervolg van deze nieuws-items treft u aan op de website van Stichting Sense


 

Europa heeft nood aan spirituele ziel (CIP/Die Welt, 29-12-1011)

Europa moet zich opnieuw bezinnen over zijn religieuze wortels. Het oude continent heeft weinig toekomst, indien het geen spirituele ziel heeft. Dat zegt de 86-jarige politicus Jacques Delors >>>


Witte Huis: Geen contact met buitenaards leven (Trouw, 08-11-2011)

'Er is geen bewijs voor het bestaan van buitenaardse wezens. Ook is er geen bewijs dat buitenaardse wezens contact hebben gezocht met het menselijke ras. En er is geen reden om aan te nemen dat de Amerikaanse overheid, of iemand anders, bewijs voor buitenaards leven achter gehouden heeft', aldus Phil Larson, die in het Witte Huis over het heelalbeleid gaat >>>


Wetenschappers hebben deze asteroïde nauwgezet in de gaten gehouden vanaf 2005, toen die ontdekt werd. De professoren zijn er van overtuigd dat het gevaarte geen schade aanricht. 'We kennen de baan van dit object buitengewoon goed', aldus Yeomans. Een object van deze omvang komt maar heel af en toe zo dicht bij de aarde. Het is in 1976 voorgekomen en het zal mogelijk in 2028 weer gebeuren >>>


Er vindt in de jaren zestig ook een democratisering plaats van spiritualiteit. "Eerder was het een elitaire bezigheid, iets voor monniken, mystici en visionaire artistiekelingen. Spiritualiteit waaiert sindsdien uit over brede lagen van de bevolking. Ook Henk en Ingrid houden zich ermee bezig en gaan naar parabeurs, zien medium Char op tv en lezen over positieve energie in hun wijkblad." Maar hoe je het ook bekijkt, nieuwe spiritualiteit die beweert een heel ander pad te zijn ingeslagen is toch opmerkelijk vaak schatplichtig aan de oude christelijke tradities. "Het christelijke gebed, is vervangen door meditatie. Wat in het christendom 'Jezus' is, noemen ze in de spirituele wereld 'energie' of 'levenskracht'. Wanneer christenen over de 'hemel' spreken, hebben nieuwe spirituelen het vaak over 'reïncarnatie'." >>>


Een derde jeugd bezig met occulte praktijken (RD 15-07-2011)

’s-HERTOGENBOSCH – Een derde van de Nederlandse jongeren tussen de 12 en de 25 heeft zich ooit ingelaten met occulte praktijken, met name met spiritisme en magie.
 
Volgens pater Touw is occultisme een onderdeel van entertainment geworden en is het geloof in deze zaken toegenomen. „Bijgeloof, zoals occultisme en spiritisme, komt in de plaats van het geloof.” >>>
 

Theologen vreesden in heks pact met duivel (RD 12-07-2011)

Heksen maakten deel uit van de denkwereld van de laat-middeleeuwse, maar ook de vroegmoderne mens. Voordat de term hekserij was ingeburgerd, sprak men van toverij. Vooral bij het gewone volk was het zich beschermen door magie of een betovering ongedaan maken bijzonder populair. Het maakte deel uit van dezelfde wereld als de kwaadaardige toverij. Zij die konden genezen, wisten ook hoe ziek te maken. >>>
 

Zwevende gelovigen; oude religie en nieuwe spiritualiteit (RD 19-05-2011)

In Nederland zijn bijna 2 miljoen mensen die wel belang hechten aan spiritualiteit, maar geen binding hebben met een kerkgenootschap of godsdienstige groepering. Onderzoeker dr. Joep de Hart heeft in zijn boek ”Zwevende gelovigen” hun gedrag in kaart gebracht >>>

 

Demonen verlieten mij (ND 03-05-2011)

Het is nu veertien jaar geleden dat ik tot bekering kwam. Mijn achtergrond was vaag rooms-katholiek, en de keren dat ik een kerk van binnen gezien had, waren op één hand te tellen. Meer ....
 

Jordanië wil codices terug van Israël (RD 29-03-2011)

Ziad al-Saad, directeur van het Jordaanse departement van Oudheden, zegt dat de boeken mogelijk zijn gemaakt door volgelingen van Jezus, direct in de periode na Zijn kruisiging. „Ze zullen aansluiten bij, en mogelijk zelfs belangrijker zijn dan de Dode Zeerollen.” Archeoloog David Elkington: „Het is een adembenemende gedachte dat we objecten vasthouden die mogelijk ook door de vroege christenen zijn vastgehouden.” Meer ....
 

Geluksdrift maakt ongelukkig (Habakuk 21 maart 2011)

Eigenlijk zegt de tijdgeest van nu tegen ieder mens: zoek het zelf maar uit! Alles is goed, als je er zelf maar achter kan staan. Het gaat niet om waarheid ....


Staatsbosbeheer houdt bij de herinrichting van een Drents bos rekening met 'landschapsengelen' en 'natuurwezens'. "Aan fanatieke actievoerders hebben we veel meer werk dan aan de spirituelen." Meer ....

Lees en verbaas u 
 


Reiki kon haar niet helpen (CIP 23-02-2011)

Daar hoorde ik de rode draad van het Evangelie. Ik had toen voor het eerst het gevoel; 'ik kom thuis'. Ik kreeg verder antwoorden op de levensvragen die ik nooit beantwoord kreeg in mijn spirituele zoektocht. Ik ontdekte dat God in alles de touwtjes in handen heeft. Met Hem wandelen geeft mij zoveel vrede. Ik hoef nu niet naar een goeroe te luisteren, maar mag naar God zelf toe." Meer ....We missen onderscheidingsvermogen (De Oogst, febr 2011)

Ex-boeddhist Martin Kamphuis stelt in het februarinummer van 'De Oogst' dat oosterse religies, zoals het boeddhisme, steeds meer invloed op christenen uitoefenen. ‘De bijbelkennis van veel westerse christenen is vrij summier. Dat maakt ons vatbaar voor verkeerde invloeden. Het ontbreekt ons aan onderscheidingsvermogen >>>
 


Mediteren om je illusies los te laten (Trouw 29-01-2011)

"De evolutie heeft ons agency gegeven: het gevoel dat wij de zaak in de hand hebben. Het verliezen van deze illusie willen we koste wat kost vermijden. Dat veroorzaakt veel gevoel, gedrag, denken en symptomatisch handelen waar we verslaafd aan kunnen raken, met alle gevolgen van dien.  
Inzichtmeditatie is erop gericht een speciale manier van aandacht te oefenen, waardoor de existentiële behoefte aan het gevoel van agency verlaten kan worden. Daarmee wordt de oerangst getemd." Meer ....

 Nederlander gelooft in het bovennatuurlijke (Alpha Online 27-01-2011)

Nederlanders staan bekend om hun nuchterheid, toch gelooft meer dan de helft (55%) dat er meer is tussen hemel en aarde. Meer ....Monument voor octopus Paul onthuld (ANP 20-01-2012)

OBERHAUSEN - In zee-aquarium Sealife in Oberhausen is het monument voor octopus Paul onthuld. De inktvis werd wereldberoemd door zijn voorspellingen tijdens het WK voetbal in Zuid-Afrika. In de speciale gedenkhoek staat onder meer een urn met de overblijfselen van Paul.

???????
 


Liever geen kerkorgels (TROUW 02-01-2011)

In ’Eten, bidden, beminnen’ vindt een westerse vrouw in het Oosten spirituele harmonie. Wat heeft ze tegen haar eigen traditie? Meer ....

Depressief door altijd aan jezelf te werken (ND 1-1-2011)

Als wij zelf niet onszelf kunnen overtreffen, kunnen we ons door anderen van onszelf laten verlossen. Misschien behoren wij uiteindelijk niet toe aan onszelf. Meer ....

Een Bijbels antwoord op New age Spiritualiteit (Amedeus van de Staay, 27 maart 1993)

De Bijbel is echter geen doel op zichzelf, maar een hulpmiddel om God te leren kennen (Efeze 3, 17). Het gaat er niet alleen om te weten dat ik gered ben, maar ook om te weten dat Jezus door mijn geloof woning maakt in mijn eigen hart. En daarmee begint de bijbelse spiritualiteit. Geloof leidt dus tot ervaring. Door mijn geloof ontstaat er communicatie tussen Jezus en mij. Dat is de basis van ons geloofsleven. Meer ....
 

Geld terug voor dragers Power Balance Australië (ND 31-12-2010)

'Er is geen enkel geloofwaardig bewijs dat het bandje ook maar iets meer doet dan een postbode elastiekje' Meer ....
 

Stilte is de zendtijd van de Geest (ND 27-12-2010)                                           

Deze drie dagen zorgen voor rust en ruimte om zelf Jezus te ontmoeten. Meer ....


Jan Minderhoud verzorgde in 2008 een lezing voor ons over oude christelijke meditatievormen. klik hier


Dan Brown maakt zelf script van film the Lost Symbol (nu.nl 21-12-2010)

Dan Brown gaat het filmscenario van zijn eigen boek The Lost Symbol schrijven. Het is voor het eerst dat Brown, vooral bekend van The Da Vinci Code en Angels and Demons, een filmscript schrijft. Meer ....

Geen echte wetenschap in nieuwste Dan Brown (nu.nl 12-11-2009)

Noëtici denken dat gebundelde hersenactiviteit een elektrisch veld kan laten ontstaan dat merkbare invloed op de wereld heeft. Meer ...

The Lost Symbol is een overstelpende parade van antieke geschriften uit oude beschavingen, religieuze exegese en vrijmetselarijlegendes, gecombineerd met de new age van noëtische wetenschappen en hightech foefjes. Uh? Noëtica? Meer ....

 


Spirituelen doen niet zo aan vrije wil (Trouw 11-12-2010)

De dood van de vrije wil; dat zou volgens wetenschappers een schok zijn voor aanhangers van nieuwe spiritualiteit. „Die zijn erg optimistisch over de wil.” Aanbieders van spirituele cursussen zien het probleem niet. Meer ....


Eckhart: Godgeboorte in ontledigde ziel (RD 2-12-2010)

Hoe leer je God kennen? De middeleeuwse mysticus Meister Eckhart (1260-1327) had er één antwoord op: jezelf totaal ontledigen, want alleen zo wordt God geboren in de ziel. Meer ....
 

Niemand ziet er echt ziek uit op de geneesavond van centrum Espirit. Dat hoeft ook niet, het gaat er om dat je energie in de juiste trilling raakt. Geleidend medium Jelle van der Veen: ’Ik en mijn assistenten zijn doorgeefluiken van de goddelijke energie’. Meer ....
 


Esoterie is geen christelijk geloof (CIP 19-11-2010)

Esoterie is een vraag aan de kerk. Zij spreekt over de Christusgeest en stelt de kerk voor de vraag of ze in een dode Christus gelooft of in een levende". Dat schrijft Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk, in het jongste nummer van Kerk en theologie. Meer ....

Geen plek voor esoterie in de kerk (FD 17-11-2010)  Meer ....


Prince: "Lees de Bijbel" (CIP 11-11-2010)

De Belgse krant Het Nieuwsblad interviewde Prince. Ze wilden weten weten wat het beste advies is dat hij ooit gekregen heeft. Zijn antwoord? Meer .... 


Christen en paranormaal begaafd (ND 5-11-2010)

Je zult het maar hebben: gaven waardoor je dingen kunt of weet die andere mensen niet weten of kunnen. Gaven die je zelf niet hebt gezocht. Occult, oordelen veel christenen. Maar is dat wel altijd zo? Meer ....
 

Welvaartsevangelie verdraait relatie met God (CIP 4-11-2010)

Het geloof bezit geen magische formule, zo stelt theoloog Roland Chia. Hij bekritiseert de omstreden leer van het welvaartsevangelie die christenen het recht geeft om rijkdom te ervaren. "Welvaartspredikers leren dat mensen rijk kunnen worden door bepaalde wetten in de geestelijke wereld te gehoorzamen. Meer ....


De laatste dingen (ND 29-10-2010)

Het ontstaan van het nieuwe geloof in een leven na de dood in de westerse cultuur is volgens Wright niet meer dan logisch. ,,Als je af wilt van een materialistisch optimisme, zonder dat je op het judaïsme of het christendom wilt overstappen, is de kans behoorlijk groot dat je bij een of andere vorm van gnostiek uitkomt.'' Met de christelijke hoop op een nieuwe schepping heeft het evenwel weinig te maken.

Het christelijke geloof leidt juist niet tot wereldmijding. Integendeel. Het maakt christenen vrij van vreemde machten. Ze hoeven niet zo veel meer, en hebben daardoor juist des te meer hun handen vrij om in de wereld het goede te doen. Christenen zijn misschien niet van deze wereld, dit tijdsgewricht, maar ze zijn wel van deze aarde, die straks als nieuw zal zijn. Het zal waar zijn dat de dood leeft, maar niet voor hen. Voor hen is de dood zo dood als wat. Meer ...

Stefan van Wersch verwoordde het in 2002 op een lezing voor onze werkgroep als volgt: "Zodra je religieus wil zijn, maar je ontkent een Schepper die uit het niets een wereld creëert, dan kom je automatisch terecht in de Gnostiek. Als je vanuit een dergelijk uitgangspunt doordenkt hoe alles logischerwijs in elkaar moet zitten, dan kom je bij de Gnostiek uit. Gnostiek is daarom een structureel gegeven. Als een cultuur zichzelf afsluit voor theïsme (geloof in een Scheppergod), maar toch met religie wil blijven spelen, dan kom je al snel bij Gnostiek uit. Want er is niet veel keus, dat is de logica van het systeem. Meer ....


Tbs niet genoeg bij occulte belasting (ND 29-10-2010)

Het overheidsbeleid voorziet niet in een adequate behandeling voor mensen die zich bezighielden met occulte zaken en daardoor tot een misdaad zijn gedreven. Meer ....


Religies zullen steeds meer in elkaar kunnen overvloeien (CIP 28-10-2010)

Dankzij de opkomst van nieuwe media is het voor een zinzoeker eenvoudig in aanraking te komen met godsdiensten die eerder ver van het eigen religieuze bed stond. Hierdoor zullen in de toekomst religies steeds meer in elkaar kunnen overvloeien. Geloofsverandering via internet zal een steeds grotere rol spelen. Tijdens het nationaal evenement Zinzoekers op het Web wordt dit thema uitgebreid besproken. Meer ....


Kerken moeten laten zien dat occultisme bestaat (CIP 7-10-2010)

Dit is de Dag maakte gisteren bekend dat de moord op de 14-jarige Dirk Post is gepleegd tijdens een uit de hand gelopen occult spelletje van Urker jongeren in het plaatselijke bos. De jongens gingen geesten oproepen.

Predikanten op Urk moeten open zijn over het bestaan van occultisme. Dat vindt Henk Vreekamp, kenner op het gebied van de verhouding tussen magie en christelijk geloof. "Het stikt van de geesten." Zelfs Halloween dringt de kerken in, stelt hij, omdat het steeds meer gecommercialiseerd wordt.
Meer ....

Ds Vreekamp in Moraakridders (EO 6-10-2010) Start hier de omroepplayer


In Nederland weinig oog voor de geestelijke werkelijkheid (CIP 21-09-2010)

Het spirituele is ‘in’ in Nederland. In de wereld van het paranormale zie je door de bomen het bos niet meer. Mensen kunnen talloze cursussen volgen. Maar in de praktijk komen mensen er door in moeilijkheden. Dat meldt het Evangelisch Werkverband. Om die reden geeft drs. Jan Huitema zijn boek de titel 'Was er maar niets tussen hemel en aarde’ mee. Want ook in de Bijbel wordt gesproken over het paranormale, over hemelse vorsten, heersers en machthebbers van de duisternis, kwade geesten in de hemelsferen. Maar wie zijn dat dan precies? Hoe manifesteren ze zich in onze wereld? Meer ....

Op de dag van deze conferentie kunt u ook kiezen voor onze Lezing "Psychologie, nieuwe spiritualiteit en de vernieuwing van ons denken". Meer ....


Power Balance band is misleidend (N.D. 11-09-2010)

AMSTERDAM - De Power Balance, het armbandje dat sporters zou helpen beter te presteren, werkt op geen enkele manier. Dat blijkt uit onderzoek van de faculteit Bewegingswetenschap van de VU in Amsterdam. Meer ....


Misleidende onzin over de hemel (Frinsel/CIP 25-8-2010)

Mensen die voor de hemel leven, beseffen dat ze zich eens zullen moeten verantwoorden voor hun leven op aarde. Mensen die de hemel op aarde nastreven, gaan echter voor zichzelf leven. Meer ....


Patrick, de apostel van Ierland (CIP 11-08-2010)

Toen Patrick arriveerde, waren er al wel groepen christenen in Ierland. Maar de grote meerderheid van de bevolking was nog heidens. Ze aanbaden de zon, maan en sterren en geloofden in goede en kwade geesten die bomen en heuvels bewoonden. De keltische druiden hadden veel macht door hun magische rituelen, waaronder mensenoffers. Meer ....


Aartsbisschop: Rus is een gedoopte goddeloze (Ref. Dagblad 6-8-2010)

SINT-PETERSBURG – De Russische bevolking is een „gemeenschap van gedoopte goddelozen” die magische en heidense denkbeelden aanhangen. Daarom moet de boodschap van Jezus Christus opnieuw aan de Russen worden verkondigd. Meer ....


Filistijnse tempel in Gath blootgelegd (Ref. Dagblad 30-07-2010)

TEL TSAFIT – Een internationaal archeologisch team heeft deze maand een Filistijnse tempel blootgelegd in Tel Tsafit. Deze heuvel in het kustgebied tussen Jeruzalem en Ashkelon is volgens archeologen waarschijnlijk de oude Filistijnse stad Gath.

Bijna iedereen kent wel het bekende bijbelse verhaal van de strijd tussen David en de reus Goliath die in Gath woonde. Meer ....


Het mooie in de mens zichtbaar maken (Trouw 30-07-2010)

„Ik probeer mensen in een staat te brengen waarin ze de perfecte schoonheid in zichzelf ervaren”, zegt De Vriese. „Dat is op een moment waarop je accepteert wie je bent en wat je meebrengt. Je hart maakt een sprongetje. Misschien komen op zo’n moment wel je ademhaling en hartslag samen. Je houdt dan op met anticiperen en je aan te passen aan je omgeving. Die acceptatie geeft veel lucht.” Meer ....

Opm.: volgens ons gaat het dus om een techniek, en niet om een eerlijk onderzoek naar de binnenkant van je hart en van je gedrag aan de buitenkant. Hoe krijg je die spikkels en vlekken op je karma nu echt weg? het leven vlieden, je in jezelf opsluiten, of mediteren tot je immobiel bent? Bij Jezus Christus kan je komen zoals je bent, je bent en blijft een persoon met een eigen identiteit. In de omgang met Hem blijven ons ego, karakter en onze verlangens door Hem gerespecteerd, alleen ons egoïsme zal het in een levenslang proces gaan afleggen. Het boeddhisme heeft een geheel afwijkend mens-, gods- en wereldbeeld en staat haaks op het christendom, al wil de eerstgenoemde dat tegenwoordig anders doen geloven. De goede intenties van boeddhisten willen we hier onweersproken laten.


Positie ds. Kruize in protestantse gemeente Hoogezand moeilijker (Ref.D. 27-07-2010)

Ds. Kruize deed vorig jaar veel stof opwaaien met haar boek ”Goddelijke vrijheid. Een heilzame weg”, waarin ze aandacht vraagt voor esoterisch geloven. Hierin wordt ervan uitgegaan dat elk mens een eigen goddelijke kracht bezit. Daardoor is verlossing op eigen kracht mogelijk en is de mens niet afhankelijk van redding door –bijvoorbeeld– Jezus Christus. Meer ....


Van de redactie 20-07-2010: Door onderbezetting in de vacantietijd heeft deze rubriek enige tijd stilgelegen. Vanaf vandaag gaan we weer verder, wellicht met hier en daar een wat ouder bericht. Gaat u zelf nog met vacantie, dan wensen we u een gezegende tijd en goede re-creatie toe. Vaya con Dios!


'Er is geen enkel geloofwaardig bewijs dat het bandje ook maar iets meer doet dan een postbode elastiekje'. Meer ....

FIR-TEX dient klacht in tegen Power Balance in Nederland (Nieuwsbank 15-07-2010)

Vanwege vermoedelijk gebruik door een aantal voetbalspelers tijdens het afgelopen WK is Power Balance door talrijke media aangehaald. Daarbij is met name  de bewering op de Power Balance website geciteerd dat haar producten je evenwicht, kracht en lenigheid verbeteren. Meer ....

Power balance voor moderne bijgelovigen (VTDK 16-07-2010)

in de FAQ lezen we: 'In tegenstelling tot de meeste andere elektromagnetische ioniseringsapparaten werkt de Power Balance ogenblikkelijk in op de menselijke energiestroom. ... de verschillende energiestromen worden op elkaar afgestemd.' De PowerBalance blijkt ook nog een soort ioniseringsapparaat te zijn. Welke energiestromen dit zijn is onbekend. Men moet het maar bij PowerBalance navragen. Tegen zoveel onzin kunnen we niet op. Meer ....

Het dilemma van de toegepast psycholoog (Toegepastpsycholoog 02-07-2010)

In een artikel dat eerder op toegepastpsycholoog.nl is gepubliceerd over bijgeloof en prestaties (artikel), wordt met een wetenschappelijk onderzoek bewezen dat bijgeloof de prestaties van mensen ten goed komt. In het experiment werd gevonden dat mensen die gebruik maakten van objecten die hen geluk brachten beduidend beter presteerden dan mensen die geen geluksbrengers bij zich hadden. Waar Toegepaste Psychologen graag wetenschappelijke onderbouwing behoeven voor hun advies en andere werkzaamheden, komen ze nu voor een interessant dilemma te staan: Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de werking van de Power Balance armband, maar er is wel wetenschappelijk bewijs voor de prestatieverhogende werking van bijgeloof in objecten. Meer ....


Indiase goden mogen niet handelen in aandelen (ANP/NU 17-07-2010)

MUMBAI - Een religieus fonds heeft van Indiase rechters vrijdag geen toestemming gekregen om in aandelen te handelen in naam van vijf belangrijke Hindoegoden. Eerder lukte het wel om bankrekeningen te openen voor de opperwezens.

''Handelen in aandelen vereist kennis en vaardigheden, die niet van de goden verwacht kunnen worden'', aldus de rechters. Daarnaast vinden de rechters dat de goden niet betrokken moeten worden bij dit soort commerciële activiteiten. Meer ....
 

Vaticaan: raakvlak met boeddhisten (Kath. Nieuwsblad/CIF 20-05-2010)

kardinaal Jean-Louis Touran onderstreepte de gemeenschappelijke waarden van beide religies, in het bijzonder "respect voor de natuur van alle zaken, contemplatie, nederigheid, eenvoud, mededogen en vrijgevigheid", evenals de bijdrage van deze waarden aan "een leven van geweldloosheid, evenwicht en tevredenheid met sufficiënte". Meer ....

Neem ook kennis van de lezerscommentaren. De dialoog is natuurlijk een goed ding, maar er staan een aantal merkwaardige conclusies in het artikel. Zou het Vaticaan de achterliggende verschillen in motivatie werkelijk niet kunnen onderscheiden?


Uri Geller: 'Ik schoot zó de sterrenhemel in' (Trouw 08-05-2010)

Yoko adviseerde me om naar Japan te gaan. Daar zou ik spiritualiteit vinden. ’Ga naar Mount Fuji’, zei ze, ’en kom tot rust.’ Op een of andere manier drong tot me door dat ze wel eens gelijk konden hebben. Ik gaf alles op. Ik nam mijn vrouw, mijn kinderen en mijn zwager mee naar het vliegveld en vloog naar Tokio. Daar huurde ik een grote camper en reed ermee naar een groot bos op Mount Fuji. Meer ....Sion ligt ook aan de weg naar Raalte (RD 21-04-2010)                                                                                  

Een van de monniken slaat zacht op een gong. De none begint met de aanroep: „God, kom mij te hulp, Heer’ haast U om mij te helpen; eer aan de Vader, en aan de Zoon, en aan de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu, en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen. Halleluja.” Meer ....Meer stilte in de kerk nodig (RD 19-04-2010)

Ten Voorde zei dat er veel aandacht is voor spiritualiteit. Hij noemde Kluun, die in een boekje zijn zoektocht beschrijft die waarschijnlijk model staat voor de zoektocht van vele anderen in onze cultuur. „Dat levert een beeld op van een doe-het-zelfspiritualiteit, bij elkaar gesprokkeld uit allerlei vormen van spiritualiteit, van ”Het Tibetaanse boek van leven en sterven” tot chakra’s en yin en yang.” Bijbelse spiritualiteit is de ontmoeting tussen God en mens. Meer ....


Was Jezus lid van een sekte? (Trouw 23-03-2010)

Na zestig jaar onderzoek zijn de specialisten het nog niet eens over herkomst en betekenis van de Dode Zeerollen. Hun waarde en betekenis hebben echter nooit ter discussie gestaan. Meer ....Vroege Kerk was veel groter dan vermoed (Ref. Dagblad 30-03-2010)

De schrijver komt tot deze conclusies op basis van tal van bronnen en nieuwe (archeologische) vondsten. Er zijn serieuze aanwijzingen voor een „grote, sterke, Vroege Kerk.” Het geheim van de snelle groei lag in de levensstijl en de enorme toewijding van de eerste christenen. Het ging de Vroege Kerk niet alleen om kennis, maar om de beleving van de kracht van het geloof, een combinatie van „leven, kennis en vaardigheden.” Meer ....


Lady Gaga en de nieuwe wereldorde (Metro 03-02-2010)

Nu alle seksuele taboes op zijn, gaat Hollywood een stap verder en zet occulte symboliek in om aandacht te trekken. Meer ....

Een loopje met de duivel nemen, is nog nooit goed afgelopen !


Ik ontmoette 's nachts de levende Christus (CIP 19-3-2010)

Drie jaar na haar droom sprak ze met een pater die gespecialiseerd is in mystieke theologie. Adriana: "'Hoe heb je dat overleefd?' vroeg hij mij. 'God heeft je in de kraag gevat en teruggezet op de aarde.' Het was een ontzettende opluchting om te vertellen hoe ik tot geloof in Jezus kwam. Meer ....


De derde Jezus (Habakuk.nu 18-3-2010)

Volgens Deepak Chopra, een belangrijk guru in De Nieuwe Spiritualiteit, mag Jezus ‘best meedoen in sprong naar een volgende fase van de evolutie’. De eerste Jezus was de timmermans-zoon in Nazareth, de tweede was de met Christus-bewustzijn gedoopte Jezus, en de derde Jezus is de kosmische Christus die zich aan christenen openbaart als Jezus 1 en 2, maar aan Moslims als de Mahdi, aan anderen als avatar of Al en aan ietsisten als Iets. Ieder krijgt zijn eigen Jezus te zien, want alles speelt zich af tussen uw eigen oren: het ‘integraal evolutionair bewustzijn’. Meer ....

Otto de Bruijne, de auteur van dit korte artikel, ging uitgebreider op deze materie in tijdens een lezing voor onze organisatie op 6 febr. 2010


Rijke traditie van argumenten voor Gods bestaan (Ref. Dagblad 05-03-2010)

De traditie van argumentatie voor Gods bestaan is een rijke. Ze gaat via Thomas van Aquino (13e eeuw) en de eerder genoemde Anselmus terug op de apologeten van de tweede eeuw, zoals Justinus de Martelaar. Die apologeten verwerkten soms wel erg veel elementen uit het Griekse denken in hun theorieën, maar gaven zo de aanzet tot een christelijke theologie en behoedden het christelijk geloof voor de status van een irrationele esoterische godsdienst. Meer ....


Wij kunnen het Koninkrijk niet organiseren (Ref. Dagblad 4-3-2010)

Het doel van het menselijk handelen in het licht van het Koninkrijk heeft de mens niet volledig in de hand, aldus prof. Den Hertog. „Een beker koud water, een gevangene bezoeken en een zieke niet alleen laten, is al heel wat. Het is niet die ene daad op zichzelf, maar het is een doorbreking van een leven dat om zichzelf cirkelt. Meer ....


Judas Passion in première gegaan (Ref.Dagblad 26-2-2010)

De Judas Passion schetst in navolging van het teruggevonden evangelie een veel positiever beeld van de discipel die Jezus verraadde dan uit de Bijbel naar voren komt. Meer ....

Het positieve beeld van Judas komt van de gnostische sekte der kanaïnieten, die zich verwant voelden met bijbelse personen die voor het kwaad kozen. De kerkvader
Irenaeus schreef dat ze werden bijgestaan door een verkeerde engel (geleidegeest) die hen aanzette tot arrogantie en immoreel gedrag. Meer ....2012| Jezusbeeld Rio heeft portretrecht (IKON 25-02-2010)


In de spektakelfilm 2012 wordt het beroemde Jezus-beeld in Rio vernietigd. Distributeur Colombia Pictures kan nu een claim verwachten van het aartsbisdom van Rio, aangezien de regisseur geen toestemming had de afbeelding van Jezus te gebruiken. Meer ....


CARNAVAL (Alpha Online 16-02-2010)

De moderne mens, in deze dagen, de zotte mens (zelfs minister Plasterk van Onderwijs doet er aan mee), verbergt zich voortdurend voor God. Heel deep down weet hij dat hij fout zit, maar in plaats van maskers af, kiest hij voor maskers op en dat is pas echt Zot. Meer ....


 

Meer christelijk geluid nodig (Uitdaging 11-2-2010)

Christenen moeten de gaafheid van Christus gaan herontdekken. Dat geeft welzijn aan de ziel en aan de hele samenleving. Meer ....


Verlichting voor westerse geesten (Trouw 22-01-2010)
Zenboeddhisme

Op Ameland hangen ze aan zijn lippen: Genpo Roshi brengt westerse boeddhist snelle verlichting. Meer ....


Nieuwe spiritualiteit - en zijn keerzijde (Trouw 28-07-2009)

Een op de drie Nederlanders zou interesse hebben in ’alternatieve spiritualiteit’, zoals trancedansen. Dat heeft ook schaduwkanten, vindt de Nijmeegse godsdienstwetenschapper Frans Jespers. Meer ....

Lees ook het naschrift van Pauline Weseman "Nieuwe spiritualiteit heeft ook keerzijde"


Het Iona lied: muziek die God en mens verbindt (Trouw 13-01-2010)

Het Iona-lied verbindt het heilige met het alledaagse. „De liederen gaan over ik en God, God en de wereld, God en vrouwen, opwarming van de aarde, de oorlog in Irak”, legt Bell uit. Politiek en sociaal engagement is een van de kenmerken van de Iona Gemeenschap. Ze buigt zich niet alleen over wereldproblemen, maar ook over de pijn, opwinding en vreugde van alleman. Meer ....

Iona Gemeenschap Nederland: www.ionagroep.nl


De wereld is nog vol wonderen (webpagina Goed en wel)

Wat rond Marijkes dertigste begon met de diagnose ‘huisvrouwenhanden' - gewoonlijk ontstaan door overbelasting - mondde uit in een medisch drama. Meer ....


Belangrijke vondst uit tijd van David (Ref. Dagblad 13-01-2010)

Een Hebreeuwse tekst uit de tijd van David is ontcijferd (RD van vrijdag). Volgens prof. dr. M. J. Paul gaat het hier om een belangrijke vondst. Meer ....


God schiep wél (Kerknieuws 08-01-2010)

"God schiep niet, Hij scheidde". Met die woorden richtte prof. Ellen van Wolde veel (media)aandacht op haar inaugurale rede. Maar haar theorie klopt niet, zo laat hebraïcus en taalkundige Martin F.J. Baasten weten in het kwartaalblad van het Nederlands Bijbelgenootschap. Meer ....

Scheppen of scheiden? (Ned. Bijbelgenootschap)

Onlangs werd de interessante stelling gelanceerd dat het Hebreeuwse werkwoord bara’ (in Gen. 1:1 en elders) niet met ‘scheppen’ moet worden vertaald, maar met ‘scheiden’. De stelling werd gebracht door de Nijmeegse hoogleraar Ellen van Wolde voorafgaand aan haar oratie (9 okt. 2009). dr. Jaap van Dorp en dr. Matthijs J. de Jong van het NBG menen dat de vertaling van Genesis 1:1 niet hoeft te worden gewijzigd. Meer ....


Elke man is er één te veel (Trouw 11-01-2010)

Sinds Mary Daly wegdreef van de gewone katholieke theologie en zich langzamerhand meer in post-christelijke filosofie en de richting van new age bewoog, is het minder duidelijk wat van haar nalatenschap blijft hangen: een voetnoot in de geschiedenis of juist iemand na wie theologie (‘thealogie’) nooit meer hetzelfde zal zijn? Meer ....


Israëlieten schreven 3000 jaar geleden al Hebreeuws (Ref. Dagblad 08-01-2010)

Uit de vondst kan worden opgemaakt dat de Israëlieten al in de tiende eeuw voor Christus Hebreeuws schreven. De meeste wetenschappers zijn van mening dat de Israëlieten in de tijd van koning David nog niet in staat waren Hebreeuwse teksten op te stellen. Meer ....


Psycholoog: ‘Mensen die bidden reageren gezonder op stress’ (Uitdaging 08-01-2010)

Het is me meerdere malen opgevallen hoe mijn cliënten konden veranderen na een kort en een eenvoudig gebed, soms meer dan na een lang gesprek. Dat maakte vaak indruk op mij en dat is ook de reden geweest dit onderzoek te starten. Meer ....


Het gevaar van paragnosten, mediums en uitverkoren leiders (Friesch Dagblad 21-12-2009)

Aleid Schilder ontdeed zich twintig jaar geleden van haar gereformeerd-vrijgemaakte trauma. Nu waarschuwt ze voor het gevaar van een trauma: pas op voor spiritueel misbruik. Meer ....


Zie ook de recentie op RKK van 13-09-2009


De schepping zucht (Jaap Spaans 14-12-2009)

Klimaatverandering is een actueel en tevens controversieel onderwerp. Wetenschappers verschillen van mening over de ernst en de oorzaken van het verschijnsel en dat geldt ook voor veel christenen. Het onderwerp is echter zo belangrijk, dat het niet mag worden genegeerd. Meer....


Gore annuleert lezing bij milieutop (Ref. Dagblad 07-12-2009)

KOPENHAGEN – Nobelprijswinnaar en klimaatactivist Al Gore heeft een duurbetaalde lezing in Kopenhagen voor een select Deens publiek afgezegd „vanwege onvoorziene omstandigheden” in zijn programma.

In diverse media worden verbanden gelegd tussen Gores afwezigheid en het zogenaamde klimaatschandaal. Als de suggesties over "climate gate" juist zijn, is dit pure wetenschappelijke fraude. Ook Al Gore zou dan -met zijn succesvolle film- rijk zijn geworden door bedrog, mogelijk zelfs ongewild.
Meer ....


Brits ministerie sluit ufo-meldpunt (NU/ANP 04-12-2009)

LONDEN - Het Britse ministerie van Defensie heeft zijn speciale ufo-eenheid gesloten. Die heeft in meer dan vijftig jaar werkzaamheden geen bewijs kunnen vinden voor het bestaan van buitenaardse wezens. Meer ....

Voer voor de dye-hard complotdenkers !


Zijn man en vrouw gelijk? (St.Promise, oktober 2009)
Artikel van Martie Dieperink over de gender revolutie
 

De opmars van de moderne gelijkheidsideologie-

De geestelijke achtergrond van de moderne gelijkheidsideologie is christenen veelal onbekend, waardoor dit soort denken gemakkelijk ook in christelijke kringen kan doordringen. Een voorbeeld hiervan is te vinden in de Nieuwe Bijbelvertaling waar aan de tekst van Genesis 2:23 over de schepping van de vrouw een zinsdeel wordt toegevoegd dat niet in de Hebreeuwse tekst staat: “Eindelijk een gelijk aan mij”, hetgeen een aanpassing is aan de moderne ideologie. In dit artikel willen we daarom nagaan hoe deze gelijkheidsideologie en dan speciaal met betrekking tot de relatie tussen man en vrouw zich ontwikkeld heeft en welke geest erachter schuilgaat. De grote vraag is: in hoeverre is de gelijkheidsideologie te verenigen met het bijbelse denken? Meer ....


Geef ruimte aan meditatie op werk (Friesch Dagblad 21-11-2009)

Ede - Hoe past spiritualiteit in de werkomgeving van vandaag? Dat is de vraag die werd behandeld in het debat Spiritualiteit werkt. ,,Een werknemer is meer dan de som van zijn productie. Als je een werknemer inhuurt, krijg je er een mens cadeau bij”, aldus CNV-bestuurder Lizelotte Smits. Meer ....


Skepsis bekritiseert ‘occulte’ schooltraining (ND 10-11-2009)

De op veel christelijke scholen populaire persoonlijkheidscursus Human Dynamics is niet wetenschappelijk onderbouwd en heeft bovendien esoterische ('occulte') wortels. Dat stelt Skepsis, de stichting voor wetenschappelijk onderzoek van paranormale verschijnselen, in het jongste nummer van haar blad. Meer ....

Voor ons bestaat idd maar één God, maar wast geloof en gebed dan alles wit? Het gaat in dit geval specifiek over de geestelijke dimensie. Ik denk dat wat uit een vervuilde bron komt gewantrouwd dient te worden. Trouwens waarom dat vreemde vuur, de bijbel zelf geeft ons genoeg handvatten om te weten wie we zijn in Christus, dat we bovendien geliefd zijn door de Vader en dat we elkaar evenzo dienen lief te hebben. Heb je daar dan een buitenbijbelse cursus en systematiek voor nodig? Laat de heilige Geest ons aanvuren met liefde. Liefde is een gave van de heilige Geest, evenals geestelijk onderscheidigsvermogen.


Demonenuitdrijving: het gebeurt nog steeds (Kerknieuws 6-11-2009)

Personen die demonisch belast waren geraakt door bijvoorbeeld paranormale experimenten, zoeken nu vaak hulp bij…….. paranormale genezers en zakken nog dieper in het moeras! Wat wil je, als een kerk hier ‘niet thuis’ geeft? Meer ....


Spiritualiteit: leuk maar niet effectief (Trouw 27-10-2009)

Op 19 november wordt er aan de Christelijke Hogeschool in Ede een debatavond gehouden over de vraag of spiritualiteit werkt. Behalve Visser en Crielaard spreekt daar ook Lizelotte Smits, bestuurder van de CNV-vakbond Publieke Zaak. Smits pleit er al jaren voor om meditatie op de werkvloer
op te nemen in de cao’s. Tot op heden is dat niet gelukt, maar, zegt ze, „via de arbeidsmarktfondsen wordt hieraan gewerkt. Die zijn opgericht door werkgevers en werknemers om innovatieve dingen te doen voor de branche, op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en scholing.”
Meer ....


Dr. Wentsel schrijft nieuwe catechismus (RD/CIP 23-10-2009)                                              

Met de catechismus wil Wentsel het "ietsisme en analfabetisme overwinnen" door de Bijbelse boodschap op een hedendaagse manier te verwoorden. In zijn Kleine Protestants-Katholieke Catechismus legt Wentsel uit dat er niet iets is, maar Iemand: Meer ....
 


Vacare, nieuw platform voor christelijke meditatie (PKN 20-10-2009)

De Protestantse Kerk biedt al langer trainingen op het terrein van christelijke meditatie aan, maar deze zijn vooral gericht op predikanten en kerkelijk werkers. Dit nieuwe platform Vacare wil ook informatie en inspiratie bieden aan anderen die daarin geinteresseerd zijn. Meer .... 
 


De kracht Gods in ons (CFP/CIP 08-10-2009)

De kracht waarmee God werkt in al degenen die geloven, is dezelfde kracht als die Hij in al Zijn macht aan Christus gegeven heeft. Meer ....

Die kracht komt niet tot stand door yoga oefeningen, gedachten machinaties, energie uit de ruimte of magie vanuit de eigen ziel. Het is de kracht van de Heilige Geest die God schenkt aan allen die door Zijn zoon Jezus Christus in Hem geloven.
 


Zendingsklassieker opnieuw uitgegeven (RD 03-08-2009)

Kraemers boek is een „radicaal theocentrisch” boek, aldus Jongeneel. De Bijbel proclameert God als de werkelijke persoonlijke, levende God, tegenover alle onpersoonlijke begrippen van God. God openbaart niet Zijn wezen of zijn, maar Zijn verlossende en reddende wil. Kraemer legt een grote nadruk op de betekenis van de kerk en de verbinding daarvan met zending en evangelisatie. Hij is bang voor de „zelfmoord van de zending”: een reductie van de evangelisatorische taak tot het delen van religieuze ervaringen en sociale dienstbaarheid. Meer ....
 

Vadergod (KN 9-9-2009)

God kan de zonde vergeven, wat iets anders is dan door de vingers zien: Gods vergeving herstelt de mens in zijn oorspronkelijke vrijheid. Die vergeving is voorhanden. Zoals Heine zei op zijn sterfbed: “God zal me vergeven. Het is zijn vak.” Meer ....


Oproep PKN: teken klimaatbelofte (CIP/FD 24-09-2009)

De Protestantse Kerk in Nederland roept kerkleden op de klimaatbelofte van de internationale campagne Countdown to Co2penhagen te tekenen. Eerder al schaarden de Wereldraad van Kerken en de Europese Raad van Kerken (CEC) zich achter deze oproep. Meer ...
 


De ziel aan zet (FD 17-09-2009)
Mensen hebben behoefte aan leiders met bezieling 

Onbezielde bedrijven zien een verminderde productiviteit en winst. Betrokkenheid betaalt zich uit: ‘De bedrijven met integriteit, die de waarden die ze omhelzen ook vóórleven en hun klanten en werknemers met respect en eerlijkheid behandelen, trekken betere mensen aan, weten deze werknemers betrokken te houden en behalen meer winst’. Meer ....


Boekrecensie: 'Spiritueel misbruik'van Aleid Schilder (RKK 13-09-2009)

Klinisch psycholoog Aleid Schilder waarschuwt in haar boek Spiritueel misbruik terecht voor de financiële en psychologische gevaren van goeroes, paragnosten en sekten. Helaas houdt de auteur zelf veel te weinig afstand van haar studie-object: ze is zelf een ‘gelovige’. Meer....
 


Student ontdekt fragment van oudste bijbel ter wereld (KN/CIP 09-09-2009)

Het grootste deel van deze bijbel, de Codex Sinaiticus, dateert van 350 na Chr. en werd in de negentiende eeuw in hetzelfde klooster ontdekt door Konstantin von Tischendorf, een wetenschapper van de universiteit van Leipzig. Meer ....

De aparte bijbeldelen bestonden al ruim voor die tijd, ze werden echter pas in 350 na Chr. voor het eerst samengevoegd tot één boek: de Bijbel. De Codex Sinaiticus is dus de oudst aangetroffen Bijbel.
 


De leugen regeert... ook in de Volkskrant (KN 07-09-2009)

Een Amerikaans onderzoek zou afrekenen met de aanname dat het traditionele gezin beter is voor kinderen dan moderne gezinsvormen, stelt de Volkskrant. Maar wie het onderzoek goed leest, komt tot andere conclusies. Meer ....

De Volkskrant pleegt hier dus ernstige misleiding. Gelukkig bestaan er kritische lezers die niet zomaar alles geloven.
 


CU Midden-Drenthe ontstemd over reclame voor yoga en tarot (RD 29-08-2009)


Fractievoorzitter Bent: „Wij hebben er grote moeite mee dat gemeenschapsgeld wordt gebruikt voor advertenties waarin yoga- en tarotkaartcursussen binnen onze gemeente worden gepromoot. Meer ....
 

Evangelie ook in andere religies (RD 21-08-2009)

„Ook in andere religies dan het christendom zit indirect iets van het evangelie van Christus”, stelde Robert Doornenbal, docent aan de Christelijke Hogeschool Ede, donderdag tijdens het Xnoizz Flevo Festival. Meer ....


Cyberspace is een uitvlucht (CIP 8-5-2009)

De Amerikaanse professor Douglas Groothuis schreef in 1997 zijn boek The Soul in Cyberspace. Het was het eerste christelijke boek dat kritiek had op de door media en computer gestuurde samenleving. Twaalf jaar na dato is het boek nog steeds actueel. Meer ....


WHO waarschuwt voor homeopathie in ontwikkelingslanden (nu.nl 21-8-2009) 

LONDEN - De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt mensen met ziekten als tuberculose en malaria niet te vertrouwen op homeopathische middelen. Er is geen enkel bewijs dat zulke middelen enige baat hebben, zo heeft de VN-organisatie volgens de BBC gezegd. Meer ....
 

Buiten de tijd in Knuffelte (Trouw 1-8-2009)

In dit niet alledaagse decor druppelen de bezoekers binnen. Velen kennen elkaar van een van de drie voorgaande edities van het festival; hun begroetingen zijn buitengewoon hartelijk en gaan gepaard met innige, vaak langdurige knuffels. „Daarom is Uffelte één week per jaar omgedoopt in Knuffelte”, vertelt Mario, die sjamanentrommels maakt. Meer ....


Hart voor de schepping (EA 10-7-2009)                                                                

Het Christelijk Ecologisch Netwerk (CEN) en de projectgroep Kerk & Milieu roepen de kerken in ons land op om speciale aandacht te besteden aan de zorg voor de schepping tussen 1 september en 5 oktober 2009. Deze ‘Periode voor de Schepping’ heeft als thema: 'Hart voor de schepping' - Zorgen voor Gods wereld in een tijd van klimaatverandering'. Meer ....


De relatie tussen Boeddha en Bond (RD 9-7-2009)

„Zo werd de zaak-Bähler de oorzaak (dan wel aanleiding) tot de oprichting van de Gereformeerde Bond tot vrijmaking van de Nederlandsche Hervormde Kerk op 18 april 1906 te Utrecht.” Meer ....


Gnostiek overschrijdt grenzen van kerk (RD 9-7-2009)

"De christelijke kerk dient zo veel mogelijk mensen binnenboord te houden, maar er zijn grenzen. Ik kan me voorstellen dat de christelijke kerk een grens trekt bij de gnostiek." Dat zei prof. dr. G. P. Luttikhuizen. Meer ....


Hart en Ziel komt met Zomerschool

Hart en Ziel, het platform voor persoonlijke ontwikkeling van de Volkskrant, komt deze zomer met de Hart en Ziel Zomerschool. Gedurende twee weken kunnen trainingen worden gevolgd op het gebied van Geluk, Mindfulness, Profilering, Creativiteit en Zelfkennis (meer invloed op jezelf). Meer ....


Bij de dood van Michael Jackson

Leven we in een therapeutisch tijdperk, waar een storing of stoornis het beter doet dan zonde of schuld? Het lijkt me dat we de Bijbelse lijn van schuld voluit moeten laten staan. En laat alles wat we weten vanuit het leven van Jackson ons maar voorzichtig maken: voorzichtig om de duivel geen kans te geven. Voorzichtig ook omdat we weten dat God Jackson heeft laten gaan op zijn levensweg, terwijl het hart van hem niet slechter was dan dat van mij. Meer ....

Een belangwekkend artikel. Ook new age noemt zonde onwetendheid, maar zijn zonden niet absolute feiten zonder zachte randjes of een weke kern? Een alcoholverslaafde in therapie is net zo schuldig aan het scheppen van een kind in de straat als een man die even niet oplette vanwege jeuk aan zijn voet, want zijn de gevolgen voor het slachtoffer dan verschillend? Reden temeer voor ons om ons niet boven Jackson te verheffen, maar te beseffen dat iedereen Jezus' schuldoffer voor de zonden meer dan ooit nodig heeft. En ken je Jezus niet, roep Hem dan aan. Hij laat geen bidder staan.


Nieuw e-magazine over de vroege Kerk

De Evangelische Theologische Academie (ETA) te Zwijndrecht publiceert deze maand Marturia, een nieuw e-magazine over de vroege Kerk. Marturia komt voort uit de tweejarige Masteropleiding ‘De vroege Kerk’ die sinds september 2008 wordt aangeboden. Marturia wil getuigen van de vroege Kerk tot inspiratie van de Kerk van vandaag. Vandaar de titel, Marturia, wat Grieks is voor ‘getuigenis’. Marturia wordt geheel gratis als digitaal e-magazine aangeboden. Omdat het de bedoeling is om zowel theologen als niet-theologen te bedienen, zullen de artikelen academisch verantwoord, maar breed toegankelijk zijn. Meer .... 


OM in beroep tegen vrijspraak Jomanda (Volkskrant)

Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van ‘genezend medium’ Jomanda in de strafzaak rond de dood van actrice Sylvia Millecam. Meer ....
 

Ook het spirituele pad kent risico’s

„Discussiëren is meestal niet de sterkste kant van mensen die zich spiritueel noemen”, zegt Kampschuur. „Op gebruik van je verstand en het geven van kritiek heerst een taboe. Je moet positief zijn. Bovendien zijn velen wel gewend aan onwillige lieden uit de sceptische buitenwereld die alles tot kwakzalverij bestempelen. Men laat critici steevast links liggen.” Meer ....


De familie van demonische slangen (Acht vragen aan de Dalai Lama)

Geruime tijd geleden plaatsten wij links naar het Nederlandstalige hoekje van het Trimondi Online Magazin. Onlangs verscheen daarop eindelijk de vertaling van in 2002 aan de dalai lama gestelde kritische vragen over het Kalachakra Tantra. De antwoorden laten nog steeds op zich wachten. Meer
 ....


Met Athanasius staat of valt het christelijk geloof

Athanasius wordt weinig geciteerd, maar zijn belang voor de theologie kan niet worden onderschat, zo betoogde prof. dr. A. van de Beek op vrijdag 12 juni 2009 tijdens een symposium in Amsterdam. Meer ....

Toevoegingen van de webmaster:
De kerkvader Athanasius domineerde het concilie van Nicea waarop met overgrote meerderheid 2 belangrijke besluiten genomen werden, n.l. over de aard van de godheid van Jezus: was hij een lage soort god, de hoogste engel (zoals de Jehova's getuigen beweren), of was hij de 2e persoon van de drieëne christelijke God (God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest)? De goddelijkheid van Jezus stond niet ter discussie tijdens Nicea.
Uit alle delen van het Nieuwe Testament en ook uit vele geschriften van kerkvaders uit de 2e en 3e eeuw (ruim voor Nicea) blijkt dat bijna niemand in de eerste jaren na Jezus’ opstanding twijfelde aan de goddelijkheid van Jezus. Het enige andere besluit in Nicea was een regel voor de vaststelling van de datum van het Paasfeest.
Dat de bijbelinhoud in Nicea werd vastgesteld is onjuist. Het Vaticaan in Rome, waarvan men tegenwoordig nogal eens beweert (meestal ongegronde napraterij) dat het de omvang en de inhoud van de bijbel gemanipuleerd zou hebben, kreeg pas 125 jaar later vorm en gezag. Keizer Constantijn was alleen op de openingszitting van het concilie aanwezig. Athanasius behoorde niet tot Constantijn's favorieten, hij werd later zelfs door hem verbannen. 


Een spirituele stripper

Haar favoriete boek: The Secret. Meest geliefde vrijetijdsbesteding: spirituele bijeenkomsten organiseren met vriendinnen. ,,Als een soort heksenkring. We komen bij elkaar en doen wensen of spreken banvloeken en bezweringen uit. Die schrijven we op papiertjes die we in brand steken en daar dansen we dan omheen. Met onze kleren aan. Het kan van alles zijn: relaties, je carrière, een leuke vakantie, een mooi appartement. Maar ook meer serieuze zaken: we hebben ook om wereldvrede gevraagd en een vurige wens was de winst voor Barack Obama. Dat eerste hebben we niet gekregen, het tweede wel. Meer ....


Paulus voorbeeld voor bedrijfsleven

Röselaers, predikant in twee Remonstrantse gemeenten en bezoeker van de conferentie, begrijpt de vele aandacht voor de dalai lama wel. ,,Juist bedrijfsmensen zijn tegenwoordig op de boeddhistische toer'', constateert hij. ,,Het christendom is niet in, de dalai lama is in. 'Ga in jezelf geloven' is aantrekkelijk." Meer ....

Helemaal eens met het ingezonden commentaar!


Hoopvolle toekomst door de kracht van God

Bevrijd van een ongeneeslijke aandoening: De familie Zwets kwam drie jaar geleden in aanraking met het onderwijs uit de Bijbel. Hun toen 11-jarige zoon had een ongeneeslijke aandoening. Zijn toekomst zag er rampzalig uit. De jongen had de aandoening syringomyelie en zou uiteindelijk in een rolstoel belanden en elke dag veel pijn te verduren krijgen. Meer ...


Zelfverlossing uit Tibet
http://www.nd.nl/artikelen/2009/juni/04/zelfverlossing-uit-tibet

Bij Jezus Christus scheiden de wegen dan ook. Het boeddhisme is een religie van zelfverlossing. Het spreekt waarschijnlijk daarom in het Westen vooral een bovenlaag aan, die intelligent en welvarend genoeg is om van het leven min of meer zelf iets te maken. Het boeddhisme zegt dat er veel lijden is in de wereld, en dat je daar als mens bovenuit kunt stijgen door de juiste geesteshouding. Meer ....


Wetenschapper zoekt deelnemers voor Twitter-experiment

AMSTERDAM - Een Britse wetenschapper voert deze week een experiment uit op Twitter, waarbij wordt getest of het waar is dat een klein percentage van de mensheid beschikt over paranormale gaven. Iedereen met een Twitter-account kan zich aanmelden als proefpersoon. Meer ....
 

Tussen boeddha en business
De wereld heeft andere bankiers nodig

Binnenkort komt de dalai lama naar Nederland. De Volkskrant berichtte vorige week dat het boeddhisme inmiddels de derde godsdienst van Nederland is. Volgens deze krant telt  Nederland nu al naar schatting 250.000 boeddhisten of mensen die zich sterk door deze religie aangesproken voelen. Het boeddhisme is niet alleen hip. Ook bij de top van het bedrijfsleven en (ex-) politici groeit de belangstelling voor een boeddhistische visie op ondernemerschap. In de nieuwe Groene heeft Margreet Fogteloo een gesprek met management-consultant, organisatiedeskundige en boeddhist Sander Tideman. In zijn spirituele missie is hij resultaatgericht: 'Het is nú de tijd voor een paradigmashift. Rijkdom is niet bedoeld voor het bevredigen van de eigen begeerte alleen, maar ook om die te delen. Dat principe ligt ten grondslag aan de boeddhistische economie.' Kan het boeddhisme de wereld redden? Door MARGREET FOGTELOO

Een link naar het artikel is niet toegestaan, daarom linken we naar de samenvatting van een lezing van Sander Tideman. Meer....

Conclusie : Het leven is zinloos, stel daarom je eigen geluk centraal, goede werken voor je eigen karma (wat je geeft, geef je jezelf). Ook verder lezend blijkt de kloof tussen christendom en boeddhisme zo breed als de zondeval. Zie ons artikel Reïncarnatie versus opstanding
en de overige artikelen van onze huidige homepage.


Zonder de Bijbel geen Europa
http://www.eo.nl/tijdschriften/visie/2009/page/Zonder_de_Bijbel_geen_Europa/articles/article.esp;jsessionid=DF1B11EBF134876CCB76EDE665344997.mmbase02?article=10534762

Alleen dankzij de komst van de Bijbel kon Europa Europa worden. Meer ....


Jongen bevrijd van gedragsproblemen
http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=9343

Desmond leefde in zijn eigen wereld en er was nagenoeg geen contact mogelijk, laat staan enige communicatie. Toen Desmond 8 jaar was kreeg zijn moeder Annet bij een bezoek aan de Jubilee gemeente te horen dat voor God niets onmogelijk is en dat het Zijn wil is om elke ziekte, zwakte, kwaal te genezen. Ondanks dat Annet christen is, had ze haar bedenkingen hierover. Gedachten als 'Was dit echt?' 'Was het godslastering?' Meer ....


De magnetiseur, de bijbel en wij

De tastbare geneeswijze van artsen in onze tijd noemen we allopathie, daarbij worden ondermeer medicijnen, massages en operatieve ingrepen toegepast. Magnetiseren en Gebedsgenezing zijn daar niet mee te vergelijken, omdat zij beiden op het geestelijke vlak plaatsvinden. Het water van de Jordaan had bij Naäman een symbolisch reinigende werking. Wat een magnetiseur doet, staat ver van bijbelse genezing door gebed met handoplegging (1 Tim. 5:22) of door middel van zalving met olie en schuldbelijdenis zoals in Jakobus 5. 
(Meer ....)


De boeddhaïsering van Nederland
http://www.nieuwwij.nl/index.php?pageID=13&messageID=2344

Theo Salemink, kerkhistoricus van de faculteit katholieke theologie van de Universiteit van Tilburg, vindt deze boeddhaïsering die gepaard gaat met steeds meer invloed op de Nederlandse cultuur, een prima ontwikkeling evenals de islamisering. "Dus in dat opzicht keer ik me tegen de ideeën van Wilders en mensen uit het CDA die zeggen dat de joods-christelijke cultuur boven de islam of het boeddhisme zou staan. Meer ....


Gabriela's woord telt
http://www.trouw.nl/religie-filosofie/article2763178.ece/Gabriela_rsquo_s_woord_telt_.html

Een spiritueel medium dat alternatieve genezers bijschoolt voor ziektekostenverzekeraars prijst de ’spiritualiteit van aanslagpleger Karst T.’. Zijn daad maakt Nederland tot gidsland, is haar verteld door Jezus, Maria en Maria Magdalena.
De dader verdient volgens Gaastra’s openbaring hemelse lof, omdat hij zijn auto eerst door de menigte reed, die zo de kans kreeg zich op te offeren voor de goede zaak en vervolgens tegen De Naald. Zij meent dat het monument op een heilige plek staat, omdat precies daar een kruising ligt van verschillende ’leylijnen’, veronderstelde positieve energiebanen.
Meer ....

Niels Hildering van het VNT (Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten) zei aanvankelijk dat men het materiaal van de cursus (de verzamelde openbaringen) vooraf bekeken heeft, maar dat de tragedie tijdens Koninginnedag ook niet in zijn wereldbeeld past.
 
Na beraad verklaarde het bestuur van de VNT niet te hebben geweten dat Gaastra medium is en niet kritisch genoeg te hebben gekeken naar de inhoud van de nascholing. De vrijdag daarvoor wisten bureaumedewerkers van het VNT nog wel dat Gaastra’s training over haar openbaringen ging.


Website over Angels & Demons gelanceerd
http://www.nd.nl/artikelen/2009/mei/15/website-over-angels-demons-gelanceerd

Het Westminster Theological Seminary, gevestigd in onder meer Philadelphia, wil met de website www.truthaboutangelsanddemons.com bezoekers helpen feiten en verzinsels in de film te scheiden. Het gaat erom een ,,Bijbels geluid te geven over vraagstukken die op het kruispunt tussen wetenschap en religie staan''.


Jomanda niet bij rechtszaak wegens 'zorgen'
http://www.nu.nl/algemeen/1961672/jomanda-niet-bij-rechtszaak-wegens-zorgen.html

UTRECHT - Jomanda komt maandag niet naar de zitting waar zij terechtstaat in de zaak van de in 2001 overleden actrice en presentatrice Sylvia Millecam. ''Het tijdstip geeft cliënte zorgen'', maakte haar advocaat Luc Benistant zaterdag bekend. Meer ....

Opm.: Wij maken ons zorgen over de ziel van Jomanda ! De bijbel waarschuwt op meerdere plaatsen om je niet onbeschermd en zonder voldoende onderscheidingsvermogen in te laten met het bedriegelijke deel van de geestelijke wereld waarin Jomanda opereert, vroeg of laat raak je daarin verstrikt en wordt het je ondergang. In 1994 verklaarde ze ons dat de geesten waarmee zij werkt "van hoog niveau" zijn. In de bijbel staat dat satan een van hoog niveau gevallen leugenaar is die zich voordoet als een engel van het licht. Jomanda is een spiritiste die daarnaast volop gebruik maakt van (massa) hypnose. In Tiel bouwde zij zich handig een publiek op van goed hypnotiseerbare mensen die zij aan zich bond en bleef terugkomen. Haar radio publiek raakte al in trance op het horen van haar stem. Zo iemand heet een tovenaar ! 


Schilderend jezelf ontdekken - Trouw
http://www.trouw.nl/religie-filosofie/nieuws/article2746248.ece/Schilderend_jezelf_ontdekken_.html

"Gerda Merckx (1944) was het grootste deel van haar arbeidzame leven werkzaam als wetenschappelijk medewerkster pedagogie, eerst aan de universiteit van Gent, van 1974 tot 1989 aan die van Utrecht. Socialistisch en a-religieus opgevoed, ontdekte ze in haar studietijd het katholicisme. „In België heb je altijd heel lang vrij voor je examens. Dan ging ik studeren in de abdij van Brecht. Ik heb het katholicisme heel intensief en met een enorme liefde ervaren.”

"De basiscursus eindigt met de cyclus ’Scheppingskracht’. Merckx: „De cursist kan zijn eigen leraar worden. De beelden zitten in zijn eigen geest. Daaruit kan vernieuwing ontstaan, oorspronkelijkheid. Hij kan zijn eigen schepping creëren.

”In deze vierde cyclus wordt voor het eerst gemediteerd. Merckx vraagt de cursist in de meditatie contact te maken met ’Het is goed zoals het is’, met haar intuïtie en met haar persoonlijke thema, en de daarna de beelden te schilderen die tijdens de meditatie bij haar opkwamen."
Meer ....

Opm. van de webmaster: Jammer .. zo intensief met het katholicisme bezig geweest en toch de God (Vader, Zoon en Heilige Geest) die daarin centraal staat nooit echt leren kennen. In de weg die nu gevolgd wordt lijkt "Ik en Mijn Gevoel" centraler te staan dan God, die op het pad door het leven werkelijk herstel en ontplooiïng kan bieden).
 


Verering van volksgod verdeelt boeddhisten
http://www.trouw.nl/religie-filosofie/nieuws/religie/article2731228.ece/Verering_van_volksgod_verdeelt_boeddhisten_.html


Voetbalcoach boos over Jezusvergelijking
http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=8578

De Duitse voetbalcoach Jürgen Klinsmann kan niet lachen om een grap van de Berliner Tageszeitung. Het dagblad publiceerde zaterdag een afbeelding waarop de coach van Bayern München á la Jezus Christus aan het kruis is genageld. Onder de gewraakte foto staat in koeienletters 'Always Look on the Bright Side of Life', een verwijzing naar de film 'Life of Brian'. Meer ....

Om deze gebeurtenis goed te kunnen begrijpen moet men weten dat Klinsmann vele Duitse christenen tegen zich in het harnas joeg door als trainer het Bayern complex om te vormen tot een mentaal prestatiecentrum. Op een nieuw dakterras werden zelfs Boeddhabeelden geplaatst en na protesten inmiddels ook weer verwijderd. Binnenhuisarchitect Jürgen Meißner werd ingehuurd om het prestatiecentrum vorm te geven en daarbij in opdracht van Klinsmann voor een goede "energiestroom“ te zorgen.

Tijdens de rechtszitting bleek dat Klinsmann oprecht verontwaardigd was en de afbeelding smakeloos vond. "Het lijden van Jezus is geen onderwerp voor een parodie," zegt de voormalig topvoetballer. De rechter oordeelde anders: "Het was zeker geen echte kruisiging. Het was een symbolische weergave van het gebrek aan succes van de eiser als voetbaltrainer."


Ieder zijn eigen Boeddha
http://www.trouw.nl/nieuws/religie-filosofie/article2731868.ece?comments#comments

Boeddhisme is business, een bron van zelfontplooiing. Een schril contrast met de maatschappijkritische houding van Nederlandse boeddhisten van vroeger, leert nieuw onderzoek. Is het lifestyle-boeddhisme sterk genoeg om te overleven? Meer ....
 


Achterin de winkel hebben we samen gebeden
http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=8410
http://www.youtube.com/watch?v=8MkeDpsoFkQ

Natasja Voordes kwam uit een leven waarin ze op zoek was naar zingeving. "Ik zocht zingeving op plekken als paranormale beurzen maar werd eigenlijk alleen maar leger en leger. Ik las boeken over meditatie en deed aan yoga. Maar uiteindelijk bracht het me niet verder." Meer ....


Ook intelectuelen gaan op gelukscursus
http://www.trouw.nl/nieuws/religie-filosofie/article2078121.ece/Ook_intellectuelen_gaan_op___rsquo_gelukscursus_rsquo__.html  

Wat Valkering opviel, was dat de cursussen persoonlijke groei worden bezocht door doorsnee mensen. „Van tevoren was ik bang vooral softies te treffen die de weg een beetje kwijt waren. Maar niets bleek minder waar. Er zitten intelligente, gestudeerde mensen, met kinderen en leuke banen. Zo rond hun veertigste, vijftigste denken ze: is er meer, hoe geef ik mijn leven meer diepgang.” Meer ....


De schaduw van Ursul
http://www.ad.nl/cultuurenshow/3120797/De_schaduw_van_Ursul.html
 

Vanaf vanavond duikt hij voor de RVU tien weken in ’de wereld van de geluksmarkt’, ofwel de wildgroei aan cursussen en workshops die succes en persoonlijke groei beloven. Wandelen met engelen, Leiderschap met paarden, Zen Fitness, Spiritueel afvallen; je bent tegenwoordig een enorme sukkel als je nog ongelukkig bent. Meer ....
 

Christenen en de ecologische crisis
http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=8228

Tholen - "God zal de mensheid er niet eigenhandig van weerhouden het milieu ernstig te beschadigen." De aartsbisschop van Canterbury, Rowan Williams heeft gewaarschuwd dat de wereld wordt geconfronteerd met "een ecologische vernietiging" wanneer zaken als klimaatverandering en milieu worden genegeerd. Meer .... 


Paus waarschuwt voor tovenarij
http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1168019.ece/Paus_waarschuwt_voor_tovenarij

LUANDA - Paus Benedictus XVI heeft op de tweede dag van zijn bezoek aan Angola gewaarschuwd voor de gevolgen van tovenarij en hekserij. Hij riep op tot een verdere evangelisatie in het Afrikaanse land. Meer ....
 


'Nazi-schrijver'Serrano overleden
http://www.volkskrant.nl/kunst/article1157500.ece/Nazi-schrijver_Serrano_overleden?source=rss


Miguel Joaquín Diego del Carmen Serrano Fernández was de voorman van het ‘esoterische Hitlerisme’
 Meer ....


Biografie Serrano, zijn vriendschappen met ondermeer  Jung, Hesse, Degrelle en de dalai lama

http://en.wikipedia.org/wiki/Miguel_Serrano

De ideeën van Serrano zijn door de denkbeelden van het Tibetaanse boeddhisme beïnvloed
http://www.trimondi.de/deba.ne.02.html

De Lama, De Nazi's, De CIA En De Wetenschappers
http://my.opera.com/ottokouwen/blog/index.dml/tag/dalai%20lama

De Dalai Lama wordt meestal beschreven als spiritueel leider of als Nobelprijswinnaar, zelden wordt ervan gewag gemaakt dat hij ook een voormalig CIA-agent is (of in ieder geval jaren door de CIA betaald is, iets wat hijzelf erkent). Het heeft er ook alle schijn van dat de Dalai Lama een aantal Nazi's onder zijn vrienden telt: Heinrich Harrer, de held uit de film Seven Years In Tibet, de oorlogsmisdadiger Bruno Beger en de Chileense mysticus Miguel Serrano. Op de website van de Tibetaanse regering in ballingschap worden de getuigenissen van Beger en Harrer gebruikt om de onafhankelijke status van Tibet in de tijd voor de Chinese bezetting te bewijzen. Ook zien we daar een foto waarop de Dalai Lama tussen deze twee Nazi's staat. Meer ....


 
Uitblussen met Boeddha
(http://www.habakuk.nu 4 feb. 2009)

Overal zie je tegenwoordig boeddhabeelden. Bij het Grand Café op de hoek, in het winkelcentrum, bij de Xenos (vooral bij de Xenos), bij de buurvrouw thuis... Je ziet meer de kop met de krullen uit Thailand dan de dikbuikige en grijnzende Chinese variant. Boeddha is ontzettend populair. Boeddha staat symbool voor wellness, de trend in onze maatschappij om spiritualiteit te combineren met gematigd consumentisme,simplicity met zelfvertroetelende onthechting. Meer....

Drie eisen aan een levensvatbaar wereldbeeld
(
http://apologeet.blogspot.com/2009/02/uitgeblust-verlangen.html)

Is het antwoord op het lijden in het menselijk bestaan werkelijk het lijden te ontdóen van zijn bestaan, zodat ook het lijden niet langer bestaat? Meer....


Wereldvrede zonder plaats voor andersgelovigen
(Nederlands Dagblad, 28 januari 2009)

AMERSFOORT - De dalai lama, de politiek en geestelijk leider van de Tibetanen, komt in juni naar Nederland. Zijn boodschap klinkt vredevol, maar ex-boeddhist Martin Kamphuis raadt politici aan zijn inspiratiebronnen te lezen. Meer ....
 

‘Niet in spirituele boot stappen’
(Friesch Dagblad, 26 januari 2009) 

Utrecht - PKN-scriba dr. Arjan Plaisier ziet niets in het advies van godsdienstsociologen die hem vertellen dat ,,de kerk de spirituele boot mist, en daar rap in moet stappen’’. Voor alles moet duidelijk zijn waar de kerk zelf voor staat, zei hij zaterdag in Utrecht. Meer ....
 RADIO5 EO/Zaterdag 24 januari 2009 met Martin Kamphuis, die zijn lezing bij ons onderbrak

De Dalai Lama, de hoogste geestelijke van het Tibetaans boeddhisme, komt in juni naar Nederland. Vele zogenaamde groten der aarde laten zich door hem inspireren. Hij wordt door zijn vele volgelingen gezien als de verpersoonlijking van Boeddha op aarde. Velen, ook in het westen, zien in hem een geestelijk leidsman, een soort Christusfiguur. Waar staat hij voor en wat maakt mensen hier ontvankelijk voor wat hij uitdraagt? Vanwaar die fascinatie voor het boeddhisme in het westen? En welke invloed heeft het boeddhisme hier intussen gekregen? Een gesprek met voormalig boeddhist en therapeutisch leraar Martin Kamphuis, ga naar 1.13.50
 

Uit onze Nieuwsbrief van 16 januari 2009 :

Cees Luttik maakte in de jaren negentig deel uit van onze werkgroep. Van zijn hand verscheen onlangs in Communio en in CV-Koers het artikel "Het Christendom en de gnostische crisis".
http://www.cvkoers.nl/artikelen/het_christendom_en_de_gnostische_crisis.php

Martin Kamphuis greep onlangs in een schrijven terug op een eredoctoraat van de dalai lama aan de Universiteits van Munster in oktober 2007: "Een eredoctoraat in de chemie voor de dalai lama is een noviteit, tot dan toe bleven zijn eretitels beperkt tot het vlak van de filosofie en de theologie. Voor ons is de erkenning van de dalai lama op wetenschappelijk gebied en teken van de werkzaamheid van de new-age geest. Deze geest wil namelijk - overeenkomstig de uitspraken van Marilyn Ferguson (The Aquarian Conspiracy)- oude culten en moderne wetenschappen samensmelten om daarmee de mensheid onder invloed van de onzichtbare afgodenwereld te brengen".
Zij schrijven in deze brief ook over de engelencultus waaraan de bekende priester Anselm Grün meedoet door de uitgave van een boek waarin hij engelen van liefde, genade en trouw etc. aan het woord laat komen. Een vorm van engelenverering waar Martin ruim 25 jaar geleden in het Schotse New Age Centrum Findhorn al mee kennis maakte. Tenslotte nog een link naar een artikel in het ND uit 2004 van Martin Kamphuis over boeddhistische insluipsels in het christendom. Wensen naar een leven zonder lijden, een doorlopend geluksgevoel en een verlangen naar sterke spirituele ervaring komen ons niet onbekend voor, maar zijn eerder boeddhistisch dan christelijk te noemen.
http://www.nd.nl/artikelen/2004/januari/15/christenen-zoeken-vlucht-uit-dagelijkse-sleur 
         

Een goed artikel over de nieuwe spiritualiteit verscheen in het Reformatorisch Dagblad van 5 dec. 2008 van de hand van Dr. H. van den Belt. Alleen vergist hij zich waar hij meent dat New Age achter ons ligt. En ook bij hem een citaat over Anselm Grün, een monnik wiens uitspraken steeds minder met de christelijke leer overeenkomen : "Het gaat er niet zozeer om dat je in God gelooft, maar dat je gevoel hebt voor het geheim en het mysterie van het leven”. Een conclusie van de auteur van het artikel : "In ieder geval mag de verkondiging van de rechtvaardiging en van het kruis niet verdrongen worden door een psycholoserende ervaringstheorie". En de slotregel : "Ze hebben één ding gemeenschappelijk. Ze staren in de camera, maar kijken toch langs je heen, zweverig, mistig, dromerig... Zouden ze ooit wakker worden? 
http://www.refdag.nl/artikel/1378129/In+nieuwe+spiritualiteit+staat+geluk+centraal.html

Een artikel van gelijke kwaliteit verscheen op 29-11-2008 in het ND over mindstylemagazines voor geëmancipeerde, goed opgeleide en -verdienende vrouwen van dertig tot vijftig jaar oud. Hijme Stoffels aan het woord : "het aanbod is eclectisch. Er worden wijsheden uit allerlei bronnen tamelijk willekeurig naast elkaar gepresenteerd, maar nooit alsof ze met elkaar in strijd zijn. Ze vullen elkaar aan, is de gedachte. Dat is één van de kenmerkendste dogma's van deze stroming". Robert Doornenbal vindt het belangrijk dat christenen er kennis van nemen: "We moeten niet meteen met ons oordeel klaarstaan. Deze mensen zitten echt niet te wachten op Calvijn, maar zijn eerder geïnteresseerd in een goeroe als Deepak Chopra. Als jij niet weet wie die man is, hoe kun je dan met je buren over het evangelie praten"? Robert blijft geestelijk goed onderscheiden, zo niet de tegenwoordig veelvuldig in Trouw aan bod komende Maarten Meester." Voor de laatste gaat mijn inmiddels bekende citaat op van de woorden van Schroefstrik aan Galsem uit "Brieven uit de hel" van C.S. Lewis "En als we eenmaal ons volmaakte werkstuk kunnen leveren, de
'materialist-tovenaar, de man die waarlijk in aanbidding neerligt voor wat hij vaag 'krachten' noemt, en ondertussen het bestaan van geesten ontkent, dan is het einde van de strijd in zicht".
http://www.nd.nl/artikelen/2008/november/28/zingeving-in-een-glimmend-jasje
 


Uit onze Nieuwsbrief van 2 oktober 2008 :

Het werk van C.S. Lewis staat door de  verfilming van de Kronieken van Narnia weer volop in de belangstelling. Een aantal van u zal daar problemen mee hebben, maar daar gaat het deze keer niet over. Deze grote apologeet heeft meer dan Narnia gepubliceerd. Onlangs vond ik in mijn oude bestanden een verslag aan dat handelde over de profetische blik van Lewis op de komst van de in zijn dagen nog niet bestaande New Age Beweging. Een deel van mijn woorden over zijn boek "Brieven uit de hel" (1942) laat ik hier volgen:  

Gelooft Lewis in de duivel? Als je met 'duivel' bedoelt een kracht, tegengesteld aan God, dan is het antwoord "nee". Er is geen ongeschapen wezen buiten God. God heeft geen tegengestelde, die volkomen slechtheid is, waar God volmaakte goedheid is. Satan is niet het tegengestelde van God maar van Michael. Goethe heeft het verderfelijke van satan treffend getoond in de persoon van Mefistofeles in "Faust". De grappige, beschaafde, buigzame Mefistofeles heeft ertoe bijgedragen de illusie te versterken dat het kwaad bevrijdend werkt. We moeten ons de hel voorstellen als een toestand waarin iedereen voortdurend in beslag wordt genomen door zijn eigen belang(rijkheid) en vooruitgang. Waarin iedereen leeft in de dodelijke hartstochten van jaloezie, zelfingenomenheid en wrok. Dit vinden we terug in de persoon van Faust. 
Een 'profetisch beeld' over onze tijd vinden we op pagina 47 van het boek, in een brief van demon Schroefstrik aan zijn leerling Galsem : "Beste Galsem, Ik verbaas me over je vraag of het van belang is dat je de patiënt (de te verleiden mens) in onwetendheid houdt over je eigen bestaan. Die vraag is, althans voor de huidige fase van de strijd, reeds voor ons beantwoord door het Hoofdkwartier. Voor het ogenblik is het onze politiek ons te verbergen. We worden waarlijk voor een afschuwelijke keus gesteld. Als de mensen niet in ons bestaan geloven, verliezen we al die aardige resultaten van directe terreur, en maken we geen tovenaars meer. Maar als ze wèl aan ons geloven kunnen we geen materialisten en sceptici van ze maken. Dat wil zeggen : nòg niet. Ik heb goede hoop dat we hen te zijner tijd kunnen bijbrengen hoe hun wetenschap te belasten met gevoel en mythe. En dat in zulk een mate, dat wat feitelijk geloof in ons is (zij het onder een andere naam) toch binnensluipt, terwijl de menselijke geest gesloten blijft voor geloof in de vijand (Christus). De "levenskracht", de cultus van de sekse, en enkele kanten van de psychoanalyse zouden hier hun nut kunnen hebben. En als we eenmaal ons volmaakte werkstuk kunnen leveren, de 'materialist‑tovenaar', de man die waarlijk in aanbidding neerligt voor wat hij vaag "krachten" noemt, en ondertussen het bestaan van geesten ontkent, dan is het eind van de strijd in zicht".

Nu via managementcursussen eerst een deel van de top van het bedrijfsleven rijp gemaakt is, probeert men als volgende stap via de Cao's meditatiefaciliteiten inclusief instructie en financiering ingevoerd te krijgen voor de lagere echalons, nota bene aangezwengeld door Lizelotte Smits van CNV Publieke Zaak. Lees de volgende artikelen :

http://www.hrpraktijk.nl/nieuws/nieuws/zen-en-yoga-opnemen-in-cao%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2s.249537.lynkx
http://www.volkskrantbanen.nl/actueel/724213/Goed-voor-de-werksfeer-mediteren-met-collegas.html?toonAlleReacties=
http://www.puurpeno.nl/912_912/

Gelijksoortige artikelen verschenen in alle kranten en op tientallen websites, googlet u maar eens met de trefwoorden "cnv meditatie cao". Tezamen met de reeds voor meditatie openstaande MOgroep (de ondernemersorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang) loopt een proefproject  naar de effecten van meditatie
dat deze maand wordt afgerond. Onlangs ontdekte ik, dat die proef, via een gezamenlijk adviesbureau, onder leiding staat Marietje Geverink die zich ook met ondermeer Bach bloesemtherapie, edelstenen, ETF, symbolen en coderingen, acupunctuur en meridianen bezig houdt. Zo probeer je dit soort zaken dus te regelen ! De uitslag lijkt mij op voorhand vast te staan.
http://beterwerk.org/ontwerpwebsitedefinitief_bestanden/page0005.htm

Ik eindig dit item met een oproep tot ons krachtigste wapen: GEBED! Van de resultaten daarvan heb ik vele malen op deze plaats getuigd. Als we bidden naar Gods wil, van hart tot Hart, elkaar ondersteunen en in actie komen, zijn we meer dan overwinnaars. Denk aan Mozes met Aäron en Hur boven op de berg terwijl Jozua beneden tegen de Amelek vocht. Ja, Bijbel of New Age is ook een werk- en strijdgroep!
 
New agers en boeddhisten zitten niet stil bij hun pogingen om in onze departementen te infiltreren, dat resulteerde ditmaal in een  creativiteitscentrum compleet met boeddhabeeld waar Rijkswaterstaat haar ambtenaren wil laten  brainstormen. Volgens begeleider Knoester staat het vast dat mensen die in staat zijn een verbinding te maken tussen hun gevoel en hun brein, grotere inzichten hebben en sneller kunnen beslissen. 'Als je mensen uit een taaie situatie haalt en hun denken en voelen beïnvloedt, kun je een slag slaan in hun werkproces.' Knoester vindt dat Rijkswaterstaat lef heeft getoond door het centrum te openen. 'Mensen ontwikkelen zich persoonlijk door op reis te gaan, een cursus te volgen of in therapie te gaan. Rijkswaterstaat haalt deze persoonlijke ontwikkeling voor de medewerkers naar het bedrijf.'
http://www.refdag.nl/artikel/1359957/Rijkswaterstaat+biedt+ruimte+aan+boeddhist+.html
http://www.ad.nl/binnenland/2603217/lsquoWie_heeft_dit_verzonnenrsquo.html
 
Maassticht wil niet achterblijven, de sociale dienst aldaar probeert met reïncarnatietherapie betere resultaten te boeken.
http://www.oneway.nl/n/van-hijum-cda-verbijsterd-over-reincarnatietherapie/25568/index.html

 


© Het copyright van de bijdragen van de Interkerkelijke werkgroep "Bijbel of New age" werd in 2010 overgedragen aan Stichting Sense