WEG VAN BOEDDHA

In zijn boek "Weg van Boeddha" vertelt Martin Kamphuis, de in de Flevopolder opgegroeide zoon van een boer, op een boeiende wijze over zijn zoektocht door de wereld van het Boeddhisme. Wat ons treft in dit boek is zijn rusteloze zoeken totdat hij uiteindelijk rust vindt in God.
 

Hij had een enorme drang naar vrijheid en nadat hij zijn gymnasiumdiploma had behaald ging hij  naar Zuid Amerika, waar hij een avontuurlijk bestaan leidde. Daarna ging hij psychologie studeren. Hij ging ook hasj gebruiken.

Langzaamaan werd hij op het pad van het boeddhisme gebracht. Voor zijn studie maakte hij een scriptie over seksualiteit in het Tibetaanse boeddhisme. Hij kreeg een groot verlangen de toestand van de transformatie, die daar wordt nagestreefd, te ervaren. Omdat hij een leermeester nodig had, ging hij naar India en Nepal.
In een klooster in Nepal nam hij deel aan een cursus, gegeven door Lama Zopa. Hij leerde dat de boeddhistische leer niet met het verstand te doorgronden is. We moeten ons verstand opgeven om plaats te maken voor het intuďtieve weten. Aan het einde van die maand vond een ceremonie plaats die hem inlijfde in het Boeddhisme. Na een tweede cursus nam hij deel aan een ceremonie die je verenigde met de Taragodin. In de daaropvolgende retraite, die twee weken duurde, begon iedere sessie met het opzeggen van enige gebeden ter ere van Tara. Alle gebeden waren precies voorgeschreven. Men identificeerde zich met de godheid.
Met hem probeerden andere westerlingen de verlichting te bereiken. Hij merkt op dat ze door het Boeddhisme en het eenvoudige leven in India de verstarde christelijke tradities en de prestatiedruk van de westerse maatschappij  probeerden te ontvluchten, maar dat ze niet merkten dat ze zich door het ten uitvoer brengen van deze boeddhistische praktijken aan een nieuwe prestatiedwang onderwierpen.
Terwijl hij naar rust en harmonie streefde, voelde hij zich in werkelijkheid meer en meer opgejaagd. Het leek wel alsof hij door iets werd gedreven dat niet meer uit zichzelf kwam.Hij liep van hot naar her om de verlichting te bereiken.  

Toen hij in Nederland terugkwam, schrokken zijn ouders erg van hem. Desondanks gingen ze zich in het boeddhisme verdiepen, zijn zuster ging  naar India en werd eveneens boeddhiste.
Ook in Europa  ging hij van hot naar her om zich in het boeddhisme te bekwamen. Hij is ook in Findhorn geweest. In Engeland kreeg hij contact met een Hollandse vrouw, Iris, met wie hij een therapeutische relatie kreeg. Iris stond in telepathisch contact met goeroes, die haar vertelden hoe ze met mensen moest omgaan, wat ze eten en kopen moest en waar ze heen moest gaan. Ze beheersten haar hele leven.
Daarnaast ging hij ook door met zijn psychologiestudie en bekwaamde zich in de alternatieve rebirthing-therapie. Na het beëindigen van zijn studie begon hij een praktijk rebirthing op een boot in Amsterdam. 

Hij vertelt ook van zijn ontmoetingen met de Dalai Lama. Toen de Dalai Lama jarig was en de mensen vroegen wat ze hem konden geven, antwoordde deze: “Geef me je hart.” En dat deed Martin. Toen hij in India de Dalai Lama opzocht, was hij onder de indruk van zijn uitstraling, maar hij was teleurgesteld over het antwoord dat hij op zijn vragen gaf. Hij had weliswaar een fantastische geestelijke ervaring na het bezoek, maar ervoer ook dat een dergelijke ervaring geen verandering in het dagelijkse leven met zich meebrengt. Zo’n ervaring is even kortstondig als een kick door drugs. 

De grote verandering in zijn leven vond plaats tijdens een reis die hij met een Duitse vrouw, Elke, die later zijn vrouw zou worden, maakte.
In Australië ontmoetten ze Ron. Toen ze hem vertelden dat ze alternatieve therapeuten waren, reageerde hij als volgt: “Wil je iets echts alternatiefs beleven? Ga dan op zondag mee naar mijn kerk.” En dat deden ze. De kerkdienst maakte indruk, was veel levendiger dan hij gewend was. Na de dienst vroeg een vrouw of ze met hem mocht bidden. Toen ze hem vroeg na te zeggen: “Ik zweer mijn andere religies af”, voelde hij een enorme weerstand, maar tenslotte zei hij de woorden na. Toen werd zijn hart vervuld met een vreugdevolle en warme gloed. Zijn moment van verlichting was nu werkelijk gekomen, niet dat de verlichting van binnenuit kwam, nee, hier kwam het licht in de persoon van Jezus Christus van buitenaf op hem toe.
Ondanks deze ervaring had zijn groei als christen verder tijd nodig en dat ging met de nodige strijd gepaard. Maar God had hem gezocht en gevonden en Hij voltooit waaraan Hij begonnen is. Na een theologische opleiding en voorgangerschap in een vrije evangelische gemeente in Duitsland, geeft hij nu samen met zijn vrouw Elke seminars over Boeddhisme en New Age in het licht van de Bijbel. 
 

Martie Dieperink, 5 juni 2001
 

Martin Kamphuis: Weg van Boeddha, ISBN 90-338-1365-3 Ark Boeken 2001, nog verkrijgbaar via "Bijbel of New Age"


 

©  Het copyright van Interkerkelijke werkgroep "Bijbel of New age" werd in 2010 overgedragen aan Stichting Sense